For arbeidsgivere: Portalløsningen "Trekksentralen"

Lønnsmedarbeider/regnskapsfører som trekker kontingent og rapporterer dette til Delta, kan få tilgang til en portalløsning med utvidet funksjonalitet.

I trekksentralen får man mulighet til å:

  • Registrere kontingenttrekket eller lese inn trekklistefil (gitte typer filer)
  • Se en oversikt over leverte trekklister og eventuelt trekklister som ikke er levert
  • Se en oversikt over registrerte innbetalinger av trukket kontingent
  • Se fakturainformasjon som KIDnummer
  • Se trekkmeldinger – meldinger om start og stopp av trekk

I tillegg til Delta er det flere andre forbund man kan rapportere for gjennom samme innlogging i trekksentralen. Som lønnsmedarbeider kan det dermed bli færre ulike løsninger å forholde seg til.

Slik får du tilgang til "Trekksentralen"

Merk at mobilnummeret som oppgis må kunne motta SMS.

Vi ber også om at du legger inn personlig jobbadresse, ikke delt e-postadresse.

Når du blir registrert som kontaktperson vil du få en e-post fra Delta.