Oppgavedeling: Sykehusene trenger helsefagarbeiderne

NY RAPPORT OM OPPGAVEDELING I SYKEHUS. Deltas forbundsleder Trond Ellefsen og leder i Helsefagarbeiderforbundet Jette Dyrnes deltok på presentasjonen.
NY RAPPORT OM OPPGAVEDELING I SYKEHUS. Deltas forbundsleder Trond Ellefsen og leder i Helsefagarbeiderforbundet Jette Dyrnes deltok på presentasjonen. Foto: Malin Lindström

- Delta vil bidra i arbeidet for bedre helsetjenester. Hensiktsmessig oppgavedeling, bedre bruk av ulike yrkesgruppers kompetanse og rett person på rett plass er helt avgjørende.

Det sa  Deltas forbundsleder Trond Ellefsen da rapporten «Kartlegging av erfaring med oppgavedeling mellom helsefagarbeidere og andre personellgrupper i sykehus» ble presentert mandag 31. oktober.

De siste 10 årene har andelen helsefagarbeidere i sykehusene gått kraftig ned, samtidig som andelen sykepleiere og leger har økt. Med bemanningsutfordringene ser stadig flere sykehus behov for å utnytte ressursene bedre, blant annet gjennom ny oppgavedeling mellom ulike yrkesgrupper.

Rapporten viser at sykehus over hele landet er i gang arbeid med oppgavedeling og kompetanseutvikling som et ledd i bedre ressursutnyttelse.

Mandag 31. oktober ble rapporten presentert på et seminar i regi av Spekter, Delta og Fagforbundet. Se opptak av av presentasjonen lenger ned på siden

Arbeidet med oppgavedeling er et politisk satsingsområde for Delta, og med over 10.000 medlemmer i helse- og omsorgstjenestene er temaet svært aktuelt, både for Delta og yrkesorganisasjonen Helsefagarbeiderforbundet.

Forbundsleder Trond Ellefsen deltok i panelet. Nestleder Marit Solheim var til stede, sammen med leder Jette Dyrnes og nestleder Bente Svenum i Helsefagarbeiderforbundet og flere Delta-tillitsvalgte i helseforetakene.

Bærekraftige helsetjenester

Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest RHF, Anne Turid Wikdahl, utviklingsdirektør i Arbeidsgiverforeningen Spekter, Mette Nord, forbundsleder i Fagforbundet og Trond Ellefsen, forbundsleder i Delta deltok i panelet. Håkon Haugsbø ledet samtalen.
Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest RHF, Anne Turid Wikdahl, utviklingsdirektør i Arbeidsgiverforeningen Spekter, Mette Nord, forbundsleder i Fagforbundet og Trond Ellefsen, forbundsleder i Delta deltok i panelet. Håkon Haugsbø ledet samtalen.

– Delta vil bidra i arbeidet for bedre helsetjenester. Hensiktsmessig oppgavedeling, bedre bruk av ulike yrkesgruppers kompetanse og rett person på rett plass er helt avgjørende. Rapporten viser at skjer mye på dette område. Delta skal bidra aktivt i det videre arbeidet, både sentralt og fremfor alt lokalt, sier forbundsleder Trond Ellefsen.

– Det store bildet er at vi står overfor store utfordringer, og vi er helt avhengige av en bærekraftig helsetjeneste, hvor vi klarer både å beholde og rekruttere medarbeidere med ulik kompetanse. Sykehusene trenger helsefagarbeiderne, sa Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest RHF, i sitt innlegg.

Pleie og omsorg

– Jeg vil slå et slag for det gode stellet og spørre oss hvem som skal pleie pasienten. Oppgavedeling handler ikke om å fordele prosedyrer, men om hvordan vi legger til rette for god pleie og omsorg. Det er helt avgjørende også for observasjon av pasientene, pasientenes egen opplevelse og som en vesentlig del av behandlingen, understreket Bryne, som selv er utdannet sykepleier.

Leder i Helsefagarbeiderforbundet Jette Dyrnes understreker at helsefagarbeiderne vil ta et helhetlig ansvar for pasientene, så lenge de har riktig kompetanse for oppgavene.

– Rapporten viser til flere eksempler på godt samarbeid og at arbeidsgiver er klar over at det må skje noe. Det er jeg glad for, og Helsefagarbeiderforbundet skal bidra i det videre arbeidet, sier Jette Dyrnes.

Hvordan lykkes med oppgavedeling?

Rapporten viser at mange av landets sykehus arbeider med oppgavedeling mellom helsefagarbeidere og andre personellgrupper, men de fleste er i startfasen.  Den peker på særlig seks faktorer er viktige for å lykkes med oppgavedeling:

 • ledelsesforankring
 • satsing på lærlinger
 • kartlegging av oppgaver, ansvarsfordeling og roller
 • informasjon og holdningsarbeid
 • opplæring, kompetanseheving og videreutdanning
 • økonomiske rammer

Nok oppgaver til alle

Rapporten viser til opplevde gevinster og ulemper ved oppgavedeling, men:

– Mange av de spurte ser ikke ulemper, men peker på at det er nok oppgaver til alle, og at samarbeidet vinner på at man jobber sammen som et team, sa forfatterne av rapporten, prosjektleder Kine Pedersen og Partner Erik Magnus Sæther i Oslo Economics AS.

Rapporten inneholder videre en rekke konkrete eksempler på arbeidet med oppgavedeling i sykehusene. Rapporten er derfor relevant for tillitsvalgte, ansatte og ledere som er opptatt av å få til en bedre oppgavedeling, og dermed bedre kvalitet og tjenester. 

Se opptak fra presentasjonen av rapporten 31. oktober:

Disse medvirker: 

 • Oslo Economics AS v/ prosjektleder Kine Pedersen og Partner Erik Magnus Sæther
 • Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest RHF
 • Mette Nord, forbundsleder i Fagforbundet
 • Trond Ellefsen, forbundsleder i Delta
 • Anne Turid Wikdahl, utviklingsdirektør i Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Merete Hefte, rådgiver og arbeidsgiverrepresentant v/ Helse Bergen HF
 • Marte Loddengaard, tillitsvalgt Fagforbundet v/ Helse Bergen HF

Rapporten "Kartlegging av erfaring med oppgavedeling mellom helsefagarbeidere og andre personellgrupper i sykehus"

Forside fra Oslo Economics utredning om oppgavedleing i sykehus.jpg
Forside fra rapporten.

Spekter, Fagforbundet og Delta startet våren 2022 et prosjekt om oppgavedeling i sykehus, for å oppnå en bredere innsikt i hvordan sykehusene arbeider med oppgavedeling mellom helsefagarbeidere og andre personellgrupper. 

Prosjektet har resultert i en rapport, utarbeidet av Oslo Economics. Rapporten gir innsikt i sykehusenes erfaringer med oppgavedeling, hvilke faktorer som hemmer og fremmer god oppgavedeling, samt løfter frem gode eksempler.

Rapporten ble presentert mandag 31. oktober 2022