Retningslinjer for publisering av fagartikler

Har du skrevet en fagartikkel om vernepleie som du ønsker å dele med andre? Du kan få publisert din fagartikkel så lenge du oppfyller disse kravene.

Fagartikler​ ​som​ ​blir​ ​sendt​ ​inn​ ​fra​ ​studenter​ ​må​ ​være​ ​skrevet​ ​på​ ​bakgrunn​ ​av​ ​en eksamensbesvarelse​ ​eller​ ​en​ ​bacheloroppgave, ​og​ ​være​ ​dagsaktuell. Artikkelen må også være i overenstemmelse med «Yrkesetiske retningslinjer for Vernepleierforbundet i Delta».

Krav

● Eksamensoppgaven​ ​eller​ ​bacheloroppgaven​ ​skal​ ​ha​ ​fått​ ​en​ ​karakter​ ​på​ ​B​ ​eller​ ​bedre. Sensor​ ​og​ ​karakter​ ​må​ ​oppgis.
● Referanse​ ​i​ ​APA6th​-stil​ ​med​ ​kildeliste.
● 800-3000​ ​ord.​ ​Kildeliste​ ​telles​ ​ikke.
IMRoD-modellen​ ​skal​ ​følges
● Fjerne begrepsavklaringer​ ​som​ ​er​ ​en​ ​typisk​ ​del​ ​av​ ​eksamensbesvarelsen​ ​for​ ​å​ ​redegjøre​ ​og vise​ ​studentens​ ​kunnskap​ .​ ​Eks:​ ​«Maslows​ ​behovspyramide​ ​består​ ​av følgende​ ​nivåer:​ ​…»​ ​(Såfremt​ ​ikke​ ​artikkelens​ ​tema​ ​for​ ​eksempel​ ​er​ ​«Maslows behovspyramide​ ​-​ ​En​ ​glemt​ ​tilnærming​ ​til​ ​arbeid​ ​med​ ​eldre?»).

Hvem vurderer fagartiklene?

 • Steinar Vikholt - leder av fagredaksjonen
 • Stian Tønnessen
 • Monica Holmbukt

Slik vurderer vi artiklene før publisering

 1. Leder for fagredaksjonen sjekker at de formelle kravene er oppfylt og gir eventuelt en kort tilbakemelding om artikkelen/oppgaven er aktuell eller ikke.
 2. Hvis den er aktuell, sendes den til en av de to andre medlemmene av gruppen som sensurerer, kommer med innspill og sender tilbake til leder av gruppen. På denne måten sikrer vi at artikkelen er kvalitetssjekket av to ledd.
 3. Skulle det vise seg at det er behov for ytterligere faglig eller akademisk støtte, tas det kontakt med den eksterne fagpersonen som sitter i komiteen.
 4. Artikkelen sendes i retur til forfatteren for bearbeidelse.
 5. Etter bearbeidelsen leser en av de to tidligere medlemmene av fagredaksjonen oppgaven igjen for å se om den er bearbeidet nok til å bli publisert.

Slik sender du inn fagartikler

Send en e-post til [email protected]. E-posten må inneholde følgende opplysninger:

 • Ditt navn
 • Telefonnummer
 • Studiested
 • Karakter
 • Sensor
 • Kort begrunnelse for hvorfor oppgaven er dagsaktuell

Oppgavefilen legges ved e-posten i Word-format. Sjekk at teksten din tilfredsstiller kravene som er listet ovenfor.