Lønn og avtaler for vernepleiere

De fleste vernepleiere er ansatt i kommunene eller i helseforetakene. De følger dermed tariffavtalene for kommunene og for Spekter.

Hvilken tariffavtale gjelder for min arbeidsplass?

Medlem i Delta?

Finn ut hvilken tariffavtale som gjelder for din arbeidsplass på "Min profil".

Du kan også ta kontakt med Delta Direkte for å få hjelp med å finne ut hvilken avtale som gjelder for deg. Tlf. 02125, e-post [email protected] eller chat. Delta Direkte svarer også på andre spørsmål om lønns- og arbeidsforhold.