Nytt faglig tilbud for deg som er tannpleier: Tannpleierforbundet i Delta

Delta-fellesskapet ivaretar deg både som arbeidstaker og yrkesutøver. «Tannpleierforbundet i Delta» er et nytt faglig felleskap for tannpleiere i Delta.

Tannpleiere er en svært viktig yrkesgruppe i samfunnslivet og som medlemsgruppe i Delta. Tannpleiere arbeider helsefremmende og forebyggende.  God munnhelse er vesentlig for livskvaliteten hos oss alle.

Delta er arbeidstakerorganisasjonen for deg som har høyskoleutdanning, jobber selvstendig, i privat virksomhet eller hos en offentlig arbeidsgiver. Sammen skaper vi velferden i Norge. 

Yrkesfaglig arbeid og tilbud for tannpleiere

I Delta vil vi fortsette å jobbe aktivt for tannpleiernes yrkesfaglige interesser og en god og velfungerende tannhelsetjeneste med vekt på forebyggende munnhelse. Vi vil styrke tannpleierens rolle, kompetanseutvikling og anseelse.

Delta jobber for at:

 • Din kompetanse skal bli verdsatt.
 • Du skal få mulighet til faglig utvikling og utdanning.
 • Videreutdanning skal gi økt lønn.
 • Kvaliteten på tjenestene skal bli best mulig.
 • Helsefremmende og forebyggende tjenester prioriteres

Tannpleierforbundet i Delta og Delta tilbyr:

 • Kurs og årlig fagkonferanse for tannpleiere.
 • Fellesskap med andre yrkesgrupper med felles interesser.
 • Politisk påvirkning for å fremme tannpleieres interesser og sikre en best mulig tannhelsetjeneste overfor politiske partier, Stortinget, regjeringen og andre relevante aktører.

Lønn, arbeidstid, kompetanse, pensjon

Delta ivaretar tannpleiernes lønns- og arbeidsvilkår (lønn, arbeidstid, kompetanse, pensjon). 

Delta jobber for å sikre tannpleiere/medlemmene en god lønnsutvikling og sammenlignbare lønns- og arbeidsvilkår.

Delta forhandler lønn og tariffavtaler for medlemmer i staten, fylkeskommuner/regioner, kommuner, Spekter og i privat sektor.

For oss er det helt grunnleggende at kompetanse skal lønne seg. Du skal få betalt for din kompetanse, og du skal få muligheter til å tilegne deg ny kompetanse. Delta har gjennom alle år hatt fokus på at våre tannpleiere ikke skal komme dårligere ut enn om de skulle vært organisert i en annen organisasjon enn Delta. Dette har vi vunnet frem med i våre drøftinger, forhandlinger og meklinger.

Lønnsomme medlemsfordeler

Hvis du bruker medlemsfordelene dine, sparer du lett inn det det koster å være medlem – og mer til. Som medlem i Delta får du rabatterte priser på forsikringer hos Gjensidige og gjennom bankavtalen med Nordea Direct får du en av markedets beste renter på boliglån. Du har også flere andre medlemsfordeler. Det kan være mange tusen kroner å spare.

Rådgivning alle hverdager kl.08-20 – ring Delta Direkte

Medlemstjenesten Delta Direkte bistår mange tannpleiere i spørsmål om lønn og arbeidsliv. For eksempel vurderer Delta Direkte arbeidsavtaler, gir råd for lønnssamtaler, veileder der det er samarbeidsproblemer på arbeidsplass eller orienterer om lønn etter tariffoppgjør.

Delta er den eneste fagforeningen i Norge med medlemsservice som bistår medlemmer fra 8-20 alle hverdager.

Problemer på jobb?

Delta har tillitsvalgte i alle fylkeskommuner som bistår medlemmene med ulike utfordringer på arbeidsplassen. Der hvor Delta ikke har tillitsvalgt er Delta Direkte et unikt tilbud.

Mange tannpleierne har fått bistand fra Deltas advokater. Det kan dreie seg om økonomiske krav der arbeidsgiver ikke betaler, og om konfliktsaker som må løses rettslig.

Stipendordninger

Som ordinært betalende medlem i Delta kan du søke om stipend til yrkesrettet kompetanseutvikling. Du kan søke om stipend til etter- og videreutdanning, videregående opplæring og grunnskole og uformelle utdanningstilbud.

Delta-appen – fagforeningen rett i lomma

 • Relevant og nyttig informasjon
 • Enkel dialog med din tillitsvalgt og Delta Direkte
 • Full oversikt over medlemsfordeler

Delta-appen