Velkommen til SkL-konferansen

Skattedirektøren, HR-direktør i skatteetaten og Jens Jahren kommer. Vi får besøk av Øystein Pettersen og flere andre foredragsholdere.

Vi ser frem til to innholdsrike dager!

På programmet:

Onsdag 6. mars

10:00 – 10:30    Kaffe og registrering   

10:30 – 11:00    Åpning ved konferansier

11:00 – 12:00    Skattedirektør Nina S. Funnemark og HR-direktør Ragndi Robøle

12:00 – 12:15    Pause

12:15 – 13:00    HTV-ene i SkL og SkL Ung

13:00 – 14:00    Lunsj

14:00 – 14.45   Jens Jahren, leder av YS stat

14.45 – 15.00   Pause 

15:00 – 15:30   Gjensidige 

15:30 – 16:00   Pause med mat   

16:00 – 17:00   Øystein Pettersen - "Helt konge"  

 

19.30    Felles middag 

 

Torsdag 7. mars                           

06:30 – 09:00   Frokost

09:00 – 09:45   Trim-prosjektet og Programutvikling brukerkontakt

09:45 – 10:15    Pause med utsjekk

10:15 – 11:15    Trond Ellefsen, leder i Delta og Ivar Sømhovd, leder SkL

11:15 – 11:30    Pause

11.30 – 12.15    Fremtidens Innkreving

12:15 – 12:30    Pause

12:30 – 13:15    Eirik Norman Hansen - "Forbi det åpenbare"

13:15 – 13:30    Avslutning

13:30 – 14:30    Lunsj og hjem

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet.