Fagbrev for portører

Silje Rosland er historisk. Hun er landets første lærling i den nye helsefaglige portørutdanningen. Her møter hun og kollega Ben Harald Nygaard helseministeren da han besøkte Stavanger universitetssjukehus i august 2015. «De usynlige helsearbeiderne» var temaet for besøket.
Silje Rosland er historisk. Hun er landets første lærling i den nye helsefaglige portørutdanningen. Her møter hun og kollega Ben Harald Nygaard helseministeren da han besøkte Stavanger universitetssjukehus i august 2015. «De usynlige helsearbeiderne» var temaet for besøket. Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger

Delta og Portørene har i mange år jobbet aktivt for å utvikle fagbrev for portører og er glade for at det nå er en realitet.

- Portørene får et stadig større ansvar og blir tildelt mer spesialiserte arbeidsoppgaver enn tidligere. Fagbrevet vil gi yrkesgruppen økt anerkjennelse, kvalitetssikre kompetansen og bidra til å styrke samarbeidet med andre yrkesgrupper i helsetjenesten, sier leder i Portørene, Leif Moen.

Det kreves i dag ingen formell utdanning for å jobbe som portør, men det anbefales å ta fagbrev for portører. Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Utdanningen

Utdanningen for dem som ikke allerede er etablerte portører, er to år på skole, og to år i bedrift.

Det første året følger du studieprogrammet Helse- og oppvekstfag. Det andre året kan du velge mellom ambulansefag, helsearbeiderfag eller helseservicefag. Det tredje året startet du på portørfaget, som er toårig opplæring i bedrift.

For deg som allerede har jobbet i mange år som portør, er det mulig å ta fagbrevsprøve som spesialist.

Fagbrevsprøve som privatist

Flere helseforetak har startet pilotprosjekt med kurs for etablerte portører slik at de kan gå opp til fagbrevsprøve som privatister.

Pilotprosjektet foregår ved tre steder: Stavanger universitetssjukehus, Haukeland universitetssykehus i Bergen og St. Olavs hospital i Trondheim

Finansiering

Som  medlem i Delta kan du søke om stipend til utdanningen

Hva lærer du i utdanningen?

Opplæringen i faget skal utvikle evnen til å transportere og forflytte pasienter og brukere på en profesjonell, trygg og sikker måte. Opplæringen skal videre utvikle evnen til å arbeide selvstendig, til etisk bevisstgjøring, flerkulturell forståelse og til å kommunisere profesjonelt og omsorgsfullt. Opplæringen skal også utvikle evnen til å arbeide under tidspress og tidvis under psykisk og fysisk krevende forhold.

Portøren er en del av spesialist- og primærhelsetjenesten og skal bidra til sikker og effektiv samhandling mellom ulike helsefaglige funksjoner innen offentlig og privat sektor. Opplæringen skal bidra til at portøren kan fungere godt tverrfaglig og legge grunnlag for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av langsiktige og daglige oppgaver og utfordringer i yrkesutøvelsen. Portørfaget er satt sammen av både ambulansefaget, helsefagarbeider og helseservicefaget.