Resertifisering for obduksjonsteknikere

Obduksjonsteknikere som ble sertifisert i 2015, har nå anledning til å sørge for sin resertifisering.

Vi gjør oppmerksom på at kravet for resertifisering først er etter 5 år, tidligst etter 3 år. Last ned resertifiseringsskjema, som skal fylles ut og signeres av sjef/avdelingsoverlege og yrkesutøver, som en bekreftelse på at alle praksiskrav er oppfylt. Vi viser for øvrig til teksten i styringsdokumentet:

 5-årige resertifiseringsintervaller

  • For å ivareta sin sertifisering, er en resertifisering hvert 5. år og tidligst etter 3 år, påkrevet. Resertifiseringen ivaretar en faglig standard for den sertifiserte obduksjonstekniker.
  • For å bli resertifisert må ”Skjema for resertifisering” (vedlegg 3) signert av avdelingsoverlege/sjef sendes til sertifiseringsorganet.
  • En er selv ansvarlig for å sørge for resertifisering etter 5 år.

Innsending av skjema

Ferdig utfylt og signert skjema (scannet eller fotografert) sendes til Unni Støa, e-post unnistoa@gmail.com