Redningstjenestens Personalforening

Redningstjenestens Personalforening organiserer tilsatte ved hovedredningssentralene for Nord- og Sør-Norge. Foreningen er partipolitisk nøytral.