Delta Jernbane

Delta Jernbane er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet Delta og YS. Vi søker å fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser.

 

Styret i Delta Jernbane

Ove Carstensen
Leder i Delta Jernbane

Angelicka Wettergreen
Nestleder

Marit Espeland
Sekretær i Delta Jernbane

Lars Emil Erichsen
Kasserer i Delta Jernbane