Vi må bli bedre på å ta plass

Arnt Steffensen og Kost- og ernæringsforbundets arbeid blir lagt merke til i andre land.
Arnt Steffensen og Kost- og ernæringsforbundets arbeid blir lagt merke til i andre land.

Et fortsatt aktuelt spørsmål er hvordan kjøkkensjefer og dietister skal vekke interesse i media og politikk for bransjens utfordringer. Blant dem som lykkes best er Kost- og ernæringsforbundet, mener det svenske søsterforbundet Kost & Näring.

Tekst: pressekontakt David Hollertz i svenske Kost & Näring, oversatt av Bente Faustino

Kost- og ernæringsforbundet holdt et godt besøkt foredrag om temaet under EFADs feiring av 40 årsjubileet. EFADs internasjonale jubileumskonferanse ble arrangert i Rotterdam, Nederland.

Som Kost & Näring tidligere har kunnet rapportere har forbundet med leder Arnt Steffensen i spissen i flere år jobbet for å plassere de offentlige måltidene på den rikspolitiske agendaen.

Den seneste -  og kanskje største – fremgangen: I Leve hele livet, den nasjonale reformen for eldreomsorgen som behandles i Stortinget i løpet av høsten, inngår måltidene som et av til sammen seks strategiske områder.

Jobben er gjort

Arnt Steffensen, gratulerer med fremgangen! Om ikke noe uventet skjer trer reformen i kraft tidlig neste år. Betyr det at arbeidet med ‘Leve hele livet’ er avsluttet for din del?

-Nei, snarere tvert om. Reformen er i seg selv en milepæl og et viktig delmål, men det betyr ikke at jobben er gjort. Når reformen nå skal implementeres i praksis ligger veldig mye av ansvaret på kommunene. Her finnes det store utfordringer, og mange kommuner styres også av ande politiske grupperinger enn på riksnivå. Dessuten hadde vi gjerne sett mer av ‘skal’ og mindre ‘bør’ i reformen. Så vi har gode grunner til å fortsatt bidra med innspill og perspektiv. Dels formelt men ikke minst mer uformelt, i en dialog ‘litt ved siden av’.

I konkurranse med flere andre foredrag valgte en stor del av konferansedeltakerne å lytte til nettopp din presentasjon. Hvorfor tror du spørsmålene rundt påvirkning og publisitet engasjerer så mange?

-Mitt inntrykk er at EFADs medlemsorganisasjoner i mange land har problemer med å nå ut med sitt budskap, til tross for at de er proffe på mat, ernæring og måltider. Min viktigste konklusjon i presentasjonen i dag var at vi selv må bli flinkere til å ta plass, og å jobbe aktivt mot politikere og medier.

Måltidspolitikk i kommunene

Hvilke spørsmål kommer dere i Kost- og ernæringsforbundet til å sette søkelyset på i tiden fremover?

-Vi har nylig vært med på å lage to rapporter om måltidene i henholdsvis barnehage og Aktivitetsskole/SFO, så det er et område vi nå for alvor begynner å løfte. Det gjør i sin tur til at lokalpolitikerne havner i fokus. Siden ansvaret for måltidene både innen eldreomsorg, skole og barnehage ligger på kommunene ser vi behovet for at de utvikler en samlet måltidspolitikk. Aller helst i samsvar med den svenske modellen, med grupper ledet av dedikerte kjøkkensjefer.