Hvorfor arbeider Kost- og ernæringsforbundet internasjonalt?

Hvorfor arbeider Kost- og ernæringsforbundet internasjonalt?

Kost- og ernæringsforbundet har lange tradisjoner for å rette blikket utover. Dette gjør vi for å få kunnskap om hva som skjer innen kjøkken- og ernæringsfaget i andre land.

Slik kan vi bli forberedt på trender, problemstillinger og utviklinger før de kommer til Norge. Vi lærer av andre, samtidig kan andre lære av oss. Internasjonalt samarbeid handler om samfunnsansvar. Forbundet er i dag medlem av to internasjonale organisasjoner.

EFAD – European Federation of the Associations of Dietitians

EFAD-Logo2

EFAD ble grunnlagt i 1978, og består av 33 ernæringsorganisasjoner og 38 utdanningsinstitusjoner, fra 29 europeiske land. Totalt representerer EFAD 35 000 fagpersoner innen kosthold og ernæring. EFAD arbeider for ernæringsfagets utvikling, og arbeider politisk opp mot nasjonale og europeiske helsemyndigheter.

Kost- og ernæringsforbundet og de nordiske landene arbeider aktivt for at ernæringsfagmiljøene på sykehus og institusjoner skal bli mer bevisst på kjøkkenets rolle, og dets betydning for et godt resultat for pasienten. De siste årene har EFAD hatt økt fokus på forebyggende folkehelse, og har laget en ernæringspolitisk handlingsplan, European Dietetic Action Plan.

ICDA – International Confederation of Dietetic Associations

 

ICDA Logo [Newletters and Articles]

ICDA ble grunnlagt i 1952, og består av ernæringsorganisasjoner fra 50 land, fra alle verdenshjørner. Totalt representerer ICDA rundt 200 000 ernæringsfagpersoner. En viktig del av arbeidet i ICDA handler om å bygge opp fagmiljøer og hjelpe til med å etablere ernæringsutdanninger i land der dette ikke er på plass. Mye handler om erfaringsutveksling på tvers av landegrensene, gjennom nyhetsbrev og web-seminarer. Hvert fjerde år arrangeres en større ernæringskonferanse.Neste gang det skjer er i 2020, i Cape Town i Sør-Afrika.

Nordisk samarbeid

Kost- og ernæringsforbundet har et nært og godt samarbeid med våre nordiske søsterorganisasjoner. Utfordringene og utviklingen er mye de samme i de nordiske landene, men ofte er det forskjell på hvor langt i prosessene man har kommet. Danmark ligger for eksempel noen år foran Norge når det gjelder trender innen offentlig kjøkkendrift, så Kost- og ernæringsforbundet har stor nytte av å høre om deres erfaringer.