Lønn og avtaler for kirkeansatte

Delta forhandler årlig lønn og arbeidsvilkår for medlemmene i Kirkeansatte.

Kirkeansatte følger avtalene mellom Delta og KA - Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.

Her finner du hovedavtalen, hovedtariffavtalen og særavtaler som gjelder for ansatte i Den norske kirken.

Trenger du hjelp?

Har du spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår? Ta kontakt med Delta Direkte, på tlf. 02125 mandag til fredag fra 08.00 til 20.00.
Eller på e-post: direkte@delta.no