Tariffinformasjon 2024: Helsesekretærer i privat sektor

Tariffinformasjon 2024: Helsesekretærer i privat sektor
Foto: Gorm Kallestad NTB Scanpix

Her er resultatet i tariffoppgjøret 2024 for ansatte hos privatpraktiserende leger som følger kommunal sektor.

Helsesekretærforbundet i Delta har medlemmer både i offentlig og privat sektor. For medlemmer i kommunene forhandles lønnen sentralt med arbeidsgiverorganisasjonen KS.

Mange helsesekretærer ansatt hos privatpraktiserende leger, får automatisk lønnstillegg tilsvarende lønnsøkningen i kommunal sektor. Nedenfor følger en oversikt over resultatet som nå er avtalt i kommunal sektor.

Resultatet for fagarbeider/helsesekretær i kommunal sektor per 1. mai 2024

Partene i kommunal sektor kom til enighet i forhandlingene 1. mai og avtalte en ramme på 5,2 prosent. Dette er i tråd med rammen i privat sektor (frontfaget). Det gis et generelt tillegg til alle i kommunal sektor avhengig av ansiennitet og stillingsgruppe.

Sentrale tillegg og heving av garantilønnsnivåene

Alle fagarbeidere og fagarbeidere med tilleggsutdanning får et generelt tillegg på kr 22.000, -. Fagarbeidere med 16 års ansiennitet får et tillegg på kr 25.800, -. Fagarbeidere med tilleggsutdanning 16 år får et tillegg på kr 26.100, -. Tilleggene er avtalt med virkning fra 1.5.2024 og er lagt til garantilønnen på alle ansiennitetstrinn.

I tabell 1 fremgår lønnstilleggene på de ulike ansiennitetstrinn som gis per 1.5.2024.

Stillingsgrupper/ansiennitet0-4 år6 år8 år10 år16 år
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger22.00022.00022.00022.00025.800
Fagarbeider med krav om fagbrev og 1- årig fagskoleutdanning22.00022.00022.00022.00026.100

 

I tabell 2 fremgår ny gjeldende garantilønn inkludert de sentrale tilleggene som gjelder per. 1.5.2024.

Ansiennitet0-4 år6 år8 år10 år16 år
Fagarbeider - garantilønn per 30. april 2024415.300419.500430.900474.700487.300
Generelle tillegg per 1. mai 202422.00022.00022.00022.00025.800
Ny garantilønn per 1. mai 2024437.300441.500452.900496.700513.100
Fagarbeider med 1-årig fagskoleutdanning – garantilønn per 30. april 2024437.300441.500452.900494.700508.400
Generelle tillegg per 1. mai 202422.00022.00022.00022.00026.100
Ny garantilønn per 1. mai 2024459.300463.500474.900516.700534.500

Lokale lønnsforhandlinger

I årets oppgjør avsettes det pott til lokale forhandlinger. Potten utgjør 1,1 prosent. Lokale forhandlinger skal være gjennomført innen 15. oktober. Virkningsdato er 1. oktober.

Ansatte hos privatpraktiserende leger som ikke følger kommunal sektor

Dersom arbeidsgiver ikke følger kommunal sektor på den måten som er beskrevet ovenfor, betyr det at den enkelte selv eller via lokal tillitsvalgt, må fremme et lønnskrav overfor egen arbeidsgiver. Det vil da være naturlig å legge rammen i kommunal sektor til grunn.


Har du spørsmål, ta kontakt med Delta Direkte på tlf. 02125 eller e-post til direkte@delta.no, alle ukedager mellom kl. 08.00 og 20.00.