Er du en privat ansatt helsesekretær?

Delta ivaretar sammen med Helsesekretærforbundet lønns- og arbeidsvilkår for privat ansatte helsesekretærer. Det er blant annet utarbeidet veiledende bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår og et eksempel på arbeidsavtale.

Hvilke rettigheter har du?

Mange er usikre på hva en arbeidsavtale skal inneholde og hvilke rettigheter en bør ha som ansatt i privat virksomhet. Brosjyren inneholder veiledende bestemmelser om viktige lønns- og arbeidsvilkår som følger av bl.a. arbeidsmiljøloven, ferieloven og lov om obligatorisk tjenestepensjon. Temaer som behandles er bl.a. arbeidsavtalen, arbeidstid, ferie, lønn, permisjoner og tjenestepensjon.

Et eksempel på en arbeidsavtale følger med veiledningene. Veiledningene gir også anbefalinger om rettigheter du som arbeidstaker bør ha, men som ikke følger av noe lovverk. Dette dreier seg om rettigheter som ofte er nedfelt i tariffavtaler eller personalreglementer.

Last ned veiledende bestemmelser og forslag til arbeidsavtale

  • Logg inn for å laste ned "Veiledende bestemmelser om lønns-og arbeidsvilkår for helsesekretærer i privat praksis"