Nytt temahefte: Å leve med diabetes

Diabetes er en mestringsoppgave 24 timer i døgnet. Helsefagarbeidere trenger innsikt for å forstå pasienter med sykdommene. Dette heftet gir en grundig innføring i hva diabetes er, blodsukkerregulering, behandling, forebyging av senkomplikasjoner med mer.

Temaheftene utgis av Helsefagarbeidere i Delta og gir grunnleggende innføring i tema på en variert og lettlest måte. Vi har intervjuet eksperter, personer med diabetes og helsepersonell som jobber med brukere som har sykdommen.

Helsefagarbeideren er gjerne den yrkesgruppen som står nærmest pasienten eller brukeren. Det gir et godt utgangspunkt for å vurdere helsetilstand og svingninger i blodsukkeret.

- Vi kjenner pasientene og vet hvordan de oppfører seg når de er høye eller lave. Det kliniske blikket er viktig. Det er noe som kommer med tiden. Det er ikke noe jeg hadde som nyutdannet, sier Jenny Ellingsen som er utdannet hjelpepleier og yrkesfaglærer.

side 8-9

Heftene inneholder en kombinasjon av intervjuer, reportasjer, fakta, fagartikler, tips og råd, og er egnet til bruk i undervisning av helsefagarbeidere på videregående skole.

- Psykiske forhold gjør mye med min diabetes, som da jeg var forelsket. Jeg fikk kanonlavt blodsukker og problemer med å få det opp på normalt nivå igjen, forteller Astri Utkilen som har diabetes type 1.

I temaheftet forteller flere om hvordan det er å leve med sykdommen som krever høy grad av mestring i hverdagen.

- Ofte ved sykdom, så holder det med å tilføre kroppen medikamenter, men ved diabetes så må man hele tiden følge med. Man må lære seg å håndtere uforutsigbarhet og tap av kontroll, og usikkerhet blir en kjent følelse for en som har diabetes, forteller Jon Haug som er spesialist i klinisk psykologi.

Bestill enkelteksemplar eller klassesett av temaheftet

Abonner på Helsefagarbeideren og temahefter

side 28-29

- Burde vært obligatorisk lesing for alle

Astri Kyrkjeeide, omsorgsarbeider

Astri_Kyrkjeeide-anneceriksen
"Selv om en har lært om diabetes i utdanningen, har arbeidet i helsevesenet i en årrekke, har opplevd nære pårørende med diabetes, har hatt omsorg for brukere med diabetes, ja så er det bare en ting å si: LES, LES og atter LES siste temaheftet til Helsefagarbeideren! Burde vært obligatorisk lesning for alle, og da mener jeg ALLE!"

Ulf Borthen, hjelpepleier og fagjournalist

Ulf_Borthen_2017-anneceriksen

"Dersom man er glad i kunnskap, er dette heftet til å bli glad i. Kunnskap fra dette heftet er den trygge siden av vårt blide ansikt."