Temahefter for helsefagarbeidere

Temaheftene utgis av Helsefagarbeidere i Delta og gir grunnleggende innføring i tema på en variert og lettlest måte. Heftene inneholder en kombinasjon av intervjuer, reportasjer, fakta, fagartikler, tips og råd.

Nye temahefter utgis årlig. Alle medlemmer av Helsefagarbeidere i Delta og abonnenter av tidsskriftet Helsefagarbeideren mottar nye utgaver.

Heftene er egnet til bruk i undervisning av helsefagarbeidere på videregående skole.

Bestill klassesett

Skoler kan bestille klassesett for 500 kr + porto
Inneholder 20 eksemplar av én utgave

Heftene kan også bestilles enkeltvis til 30 kr + porto per eksemplar.

Slik bestiller du

Send e-post til jette.dyrnes@delta.no
Skriv navn på hefte, antall eksemplar eller klassesett, mottakeradresse og fakturaadresse.

Utgivelser

Temahefte - Jobben som miljøarbeider

forside_temahefte__miljøarbeider_2020

Inneholder

 

 • Hva er en miljøarbeider?
 • Historisk tilbakeblikk på tjenestene
 • Målrettet miljøarbeid
 • Ulike perspektiv på funksjonshemming
 • Å motivere til sunn livsstil
 • Selvbestemmelse

 

 

Sideantall: 40
Utgivelse: 2020

 

Temahefte matomsorg - oppdatert versjon (2019)

Temahefte matomsorg.jpg

 

Inneholder

 

 • Samarbeid storkjøkken og institusjon
 • Hygiene og matservering
 • Presentasjon av mat og tilpasning av måltidsmiljø
 • Forebygging av underernæring
 • Generelle og spesielle kostholdsanbefalinger
 • Konsistenstilpasset mat

 

 

Sideantall: 40
Utgivelse: 2019

Temahefte hjerneslag

Forside temahefte hjerneslag web

 

Inneholder

 • Symptomer på hjerneslag
 • Ulike utfall av hjerneslag
 • Behandling og utredning
 • Rehabilitering
 • Kommunikasjon med personer som har språkvansker

 

 

 

Sideantall: 48
Utgivelse: 2018

Les mer om temaheftet Hjerneslag - Tiden teller

Temahefte diabetes

Temahefte_diabetes

 

Inneholder

 • Innføring i diabetes type 1 og 2
 • Hvordan er det å leve med diabetes?
 • Kontroll og måling av blodsukkeret
 • De fire hjørnesteinene i diabetesbehandlingen
 • Innføring i bruk av utstyr for å måle blodsukker og tilføre insulin
 • Senkomplikasjoner

 

Sideantall: 48
Utgivelse: 2017

Les mer om temaheftet Livet med diabetes

Temahefte kultur

Temahefte_kultur_2016.jpg

 

 Inneholder

 • Hva mener vi med kultur i eldreomsorgen?
 • Hvordan fungerer aktiv omsorg?
 • Musikkterapi
 • Erindringsarbeid
 • Bruk av teknologi for å gi aktiv omsorg

 

 

 

Sideantall: 44
Utgivelse: 2016

Temahefte menneskerettigheter

Temahefte menneskerettigheter.jpg

 

Inneholder

 • Menneskerettigheter relevante for helse og omsorg
 • Typiske situasjoner der tvang utføres
 • De vanskelige gråsonene
 • Lovverk som regulerer tvang i sykehjem og boliger for utviklingshemmede
 • Saksbehandling tvangsregelverk
 • Ulovlig tvang
 • Å forebygge utfordrende adferd

 

Sideantall: 44
Utgivelse: 2016

Temahefte munnhelse

temahefte munnhelse.jpg

 

Inneholder

 • Prosedyrer for godt munnstell for ulike brukere
 • Generell informasjon om munnhelse og konsekvenser av manglende munnstell
 • Særskilte utfordringer for ulike brukergrupper
 • Informasjon om tannhelsetjenesten
 • Rutiner for samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten

 

 

 

Sideantall: 44
Utgivelse: 2014

Temahefte hørsel

temahefte hørsel.jpg

 

Inneholder

 • Prosedyrer for bruk og vedlikehold av høreapparat
 • Hørsel og hørselsproblemer
 • Hørselsrehabilitering
 • Kommunikasjon med hørselshemmede
 • Informasjon om tilbud for hørselshemmede i Norge

 

 

Sideantall: 36
Utgivelse: 2014