Program
Helsefagarbeiderforbundets lærerkonferanse
10.-11. april 2024

10. april

Start

Slutt

Program

Innleder

08:30

09:30

Registrering

 

09:30

09:40

Konferansen starter

 

09:40

10:25

Kunstig intelligens

Eyvind Elstad, Universitetet i Oslo

10:25

10:40

Pause

 

10.40

11:10

 

Rebecca Thuv, OKL

11:10

11:40

Sensor om fagprøven

Sensor Natalie Johnsen

11:40

12:00

Omsorgssang

Ingrid K. Lohne, Krafttak for sang

12:00

13:00

Lunsj

 

13:00

14:00

Psykisk helse 1

Skjellestad, Tretteteig, Gjelstad og Wadel, Aldring og helse

14:00

14:15

Pause

 

14:15

15:00

Psykisk helse 2

Samme som foregående

15:00

15:15

Pause

 

15:15

16:00

Simuleringsteknikk

Lars Ove Reinaas, Trøndelag høyere yrkesfagskole

16:00

16:30

Hersketeknikk

Anne Marie Saxlund, Sunn Ledelse

16:30

 

Avslutning for dagen

 

16:30

17:00

Tapastallerken

 
    

11.april

Start

Slutt

Program

Innleder

09:00

09:20

Gruppesang

Ingrid K. Lohne, Krafttak for sang

09:20

10:10

Tjenester personer m/ utv.hemming

Bjerksetmyr, NAKU og Iversen, Vernepleierforbundet

10:10

10:25

Pause

 

10:25

11:20

Tjenester personer m/ utv.hemming

Samme som foregående

11:20

11:30

Pause

 

11:30

11:40

Vurderingskriterier yrkesmesterskap

Helene Berg Johansen

11:40

12:10

Konkurranse som læring

Emma Straub og Sissel Kvam, KS

12:10

12:40

Diskusjon om simulering og konkurranser

 

12:40

13:00

Mulighet for spørsmål

 

13:00

 

Avslutning konferanse og lunsj