Helsefagarbeiderforbundets lærerkonferanse 2024: Program og foredragsholdere

Helsefagarbeiderforbundets lærerkonferanse 2024: Program og foredragsholdere

Vi er glade for å kunne tilby et rikholdig program for årets lærerkonferanse 10.-11. april 2024. Meld deg på innen 3. mars for å få vår earlybird-pris.

Helsefaglæreren møter kunstig intelligens – hva nå?

Eyvind Elstad.jpg
Eyvind Elstad.

Framover blir det viktig å ta grep om muligheter og utfordringer som kunstig intelligens skaper i skolen. Professor Eyvind Elstad vil først gi en innføring i hva du som lærer trenger å vite om teknologien. Deretter inviterer han til dialog, gjennom å ta utgangspunkt i konkrete situasjoner som kan oppstå.

Eyvind Elstad er professor i didaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet boka Læreren møter ChatGPT, som ble utgitt i oktober 2023.

Å trene på virkeligheten gjennom simulering

Lars Ove Reinaas.jpg
Lars Ove Reinaas.

Simulering er en pedagogisk metode hvor en trener på virkelighetsnære situasjoner i trygge omgivelser. Lars Ove Reinaas vil gi en innføring i de ulike trinnene i simulering, og hvordan du kan bruke metoden, både i ferdighetsavdeling, i klasserommet og sammen med kolleger.

I tilknytning til konferansen gis mulighet til å delta i workshop i simuleringsteknikk.

Lars Ove Reinaas er psykiatrisk sykepleier og adjunkt ved Trøndelag høyere yrkesfagskole. Han er utdannet fasilitator i medisinsk simulering (EuSim), og har jobbet som simuleringsansvarlig ved sykepleieutdanningen ved Nord universitet i Levanger.

En læringssti til psykisk helse

Trine Nordby Skjellestad_Signe Tretteteig_Signe Baksaas_Christine Wadel.png
Øverst fra venstre: Trine Nordby Skjellestad, Signe Tretteteig, Signe Baksaas og Christine Wadel.

Vi har invitert Nasjonalt senter for aldring og helse til å lage en læringssti innen temaet psykisk helse, for å gi deg enkel tilgang på informasjon og læringsressurser.

Eldres psykiske helse er gitt økt oppmerksomhet i det siste, både i hjemmebaserte tjenester og sykehjem. Helsefagarbeidere trenger tilnærmingsmåter for å håndtere vanskelige samtaler.
Psykisk helse er også et viktig tema i hverdagen. Stadig flere elever rapporteres å ha psykiske problemer, og arbeidet som lærer blir stadig mer utfordrende.

Trine Nordby Skjellestad er sykepleier med master i psykisk helsearbeid. I Aldring og helse jobber hun blant annet som koordinator for pårørendetiltakene og utvikling av e-læringer. Hun og har mange års erfaring fra sykehjem.

Signe Vea Tretteteig er sykepleier med doktorgrad i demens. Hun er blant annet redaktør og medforfatter av lærebøkene Demensboka (2016) og Psykiske sykdommer hos eldre (2020), og redaktør for podkastserien Eldre & Psyken.

Signe Baksaas Gjelstad er sykepleier med videreutdanning i demens og mastergrad i yrkespedagogikk. Hun har lang erfaring som studieleder og rektor i Fagskolen Aldring og helse.

Christine Wadel er intensivsykepleier og lærespesialist. Hun har jobbet som fagansvarlig ved Re vg i åtte år, før hun startet som prosjektleder i Fagbrevprosjektet i Aldring og helse.

Bli bevisst på hersketeknikker

Anne Marie Saxlund.jpg
Anne Marie Saxlund.

Hersketeknikker er noe vi alle bruker og blir utsatt for, men det skjer gjerne ubevisst. Når vi snakker om det, kan vi bli mer klar over hvordan og når vi tyr til dem, og vi kan bli mer oppmerksomme på når de brukes mot oss.

Anne Marie Saxlund er utdannet psykoterapeut, kreftsykepleier og gruppeveileder, med videreutdanning innen ledelse og konflikthåndtering. I dag er hun mentor for ledere i offentlig og privat sektor gjennom bedriften Sunn Ledelse.

Slik jobber opplæringskontorene

Rebecca_Thuv_web.jpg

Opplæringskontorenes landsforening organiserer opplæringskontor over hele landet. Rebecca Thuv vil gjøre rede for regionale forskjeller i hvordan kontorene jobber og hvilke konsekvenser som kan komme av endringer i den nye opplæringsloven, som trår i kraft høsten 2024.

Rebecca Thuv er konsulent for Opplæringskontorenes Landsforening, og jobber til daglig som opplæringskonsulent i Opplæringskontoret i Vesterålen.

Hva trenger du å vite om fagprøven for å forberede elevene?

Natalie Sandland Johnsen nett.png
Natalie Sandland Johnsen

Mange steder i landet stryker flere elever på fagprøven i dag enn før. Ofte kan små marginer avgjøre. For å prestere optimalt trenger kandidatene å være godt kjent med rammene for fagprøven god tid i forveien. Sensor Natalie Johnsen snakker om hvordan du som lærer kan gi elevene et godt utgangspunkt for å bestå.

Natalie Johnsen er koordinator for sensorene i helsearbeiderfaget i Bergen. Hun er utdannet både helsefagarbeider og sykepleier, og har selv 14 års erfaring som sensor. Til daglig jobber hun i psykiatrien i Bergen kommune.

Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Bjørn_Harald_Iversen.jpg
Bjørn Harald Iversen.

Helsedirektoratets veileder Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming setter standarden for tjenestetilbudet i Norge. Med denne som utgangspunkt, har vernepleier og lærer Bjørn Harald Iversen laget en læringssti du kan ta i bruk i undervisningen, innen tema som målrettet miljøarbeid, PAS og beslutningsstøtte.

Bjørn Harald Iversen er utdannet vernepleier og lektor. Han er leder for Vernepleierforbundet i Delta, programleder for Vernepleierpodden, og jobber som lærer ved Re videregående skole i Vestfold.

En nærmere titt på diagnosen

Eivind Bjerksetmyr_web.jpg

Hva inneholder diagnosen psykisk utviklingshemming, og hva kan den innebære? Med utgangspunkt i NAKU sin Kunnskapsbank vil Eivind Bjerksetmyr gi en grundig presentasjon. Han vil også gi en introduksjon til innholdet i Kunnskapsbanken.

Eivind Bjerksetmyr jobber som universitetslektor ved Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU). Han er utdannet vernepleier og har mye erfaring innenfor tjenestene til personer med utviklingshemming i ulike kommuner.

Konkurranse er også læring

Emma Straub og Sissel Kvam.jpg
Emma Straub og Sissel Kvam.

Norgesmester i helsearbeiderfaget Emma Straub deler erfaringer i samtale med Sissel Kvam fra KS.

Emma Straub mottok bronse under yrkes-EM i fjor. Hun er til daglig lærling ved akuttmottaket på St. Olavs hospital i Trondheim.
Sissel Kvam er prosjektveileder for den nasjonale satsingen Jobbvinner.

Sang i grupper og en-til-en

Sang og musikk har en viktig funksjon i eldreomsorgen, både i en-til-

INGRID-LOHNE kvadrat.jpg
Ingrid Kjerschow Lohne

en-situasjoner i form av omsorgssang, og under gruppeaktiviteter. Ingrid Kjerschow Lohne tar oss med på hvordan. Hun vil også presentere Sang i eldreomsorgens ressursportal.

Ingrid Kjerschow Lohne er rådgiver og prosjektleder i stiftelsen Krafttak for sang, i det nasjonale programmet Sang i eldreomsorgen. Hun er pedagog med videreutdanning i musikkbasert miljøbehandling, og har praktisk erfaring fra helsefremmende bruk av sang og musikk i eldreomsorgen.