Autorisasjon

Autorisasjon
Det er viktig å levere inn tilstrekkelig dokumentasjon for å få autorisasjon.

For norskutdannede søkere med utdannelse på videregående nivå som fotterapeut må følgende dokumentasjon vedlegges søknad om autorisasjon:

  • Bekreftet rett kopi av pass, eller annen gyldig identifikasjon
  • Bekreftet rett kopi av vitnemål som fotterapeut

Helsedirektoratet ser i økende grad at søkere sender inn kompetansebevis med en søknad om autorisasjon. Kompetansebevis alene gir ikke grunnlag for autorisasjon som fotterapeut.

Kompetansebevis er ikke vitnemål

Kompetansebevis er dokumentasjon på gjennomført fag i videregående opplæring. Kompetansebevis utstedes til elever og privatister som har fullført ett eller flere fag, eller deler av videregående opplæring.

Vitnemål er bevis på fullført og bestått videregående opplæring på Vg1, Vg2 og Vg3. Denne opplæringen gir studiekompetanse, eller yrkeskompetanse, og vil også danne grunnlaget for innvilgelse av autorisasjon jfr. Helsepersonelloven § 48, 2 ledd bokstav a).

Det er derfor viktig at skolene utsteder vitnemål til de kandidater som har krav på det, og informerer om at det er vitnemålet som må vedlegges en søknad om autorisasjon.

I de tilfeller skolene er usikre vedrørende føring av vitnemål, må de kontakte Utdanningsdirektoratet eller den aktuelle fylkesmann eller fylkeskommune.

Skolene har mulighet til å levere samlelister over alle elever, såkalt forenklet prosedyre.

Gå til Helsedirektoratets nettsider om autorisasjon