Interessegruppenes kurs og fagdager

Interessegruppene FMS og IFID har årlige fagdager og arrangerer kurs. Sjekk Aktivitetskalenderen!