Ambulanseforbundet - yrkesorganisasjonen for ansatte i ambulansetjenesten

Ambulanseforbundet i Delta er Norges største yrkesorganisasjon for for ansatte i bilambulansetjeneste, luftambulanse og for nødmeldeoperatører på AMK-sentraler.

Delta organiserer ansatte både i privat og offentlig ambulansetjeneste.

Ambulanseforbundet  er partipolitisk uavhengig og tilsluttet arbeidstakerorganisasjonen Delta og hovedorganisasjonen YS.

Fem gode råd fra Ambulanseforbundet for å sikre kompetansen på prehospitale tjenester:

 • Prehospitale tjenester er en viktig del av den helhetlige behandlingskjeden. La helseforetakene både ha ansvar for og drive all ambulansetjeneste.
   
 • Ambulansearbeidere er spesialutdannet til å drive avansert akuttmedisinsk behandling allerede ute på skadestedet. Bruk riktig kompetanse på riktig plass i behandlingskjeden.
   
 • Ambulansetjenesten utører akuttmedisin på hoyt nivå. Sorg for å videreutvikle kompetansen basert på framtidens behov.
   
 • Pasienter trenger trygghet for at hjelpen aldri er langt unna. En forsvarlig ambulanseberedskap må inneholde nasjonale krav til responstider.
   
 • Kvaliteten på behandlingen er avhengig av godt utdannet personell. Still krav om at begge de to som betjener ambulansen har fagbrev i ambulansefag. Styrk muligheten for at flere kan videreutdanne seg til paramedisiner.

Hør Ola Yttre, leder i Ambulanseforbundet, fortelle om en dag på jobb som ambulansearbeider: