Hva er Delta Ung?

Hva er Delta Ung?

I Delta Ung sørger vi for at unge medlemmers interesser i jobb, skole og utdanning blir tatt vare på.

Delta er bevisst partipolitisk uavhengig og opptatt av at politikken i organisasjonen skal speile medlemmenes interesser fra sak til sak. Vi i Delta Ung passer på at også våre interesser blir tatt på alvor. Tross alt er vi organisasjonens fremtid.

Hva gjør vi

Sammen velger vi ut et ung-utvalg hvert fjerde år. Ung-utvalget består av en ungrepresentant fra hver av Deltas regioner. Disse representerer deg og passer på at også dine meninger blir hørt i Delta. Uansett om du er yrkesaktiv, elev eller student. Alle medlemmer hos oss er like viktige.

Delta Ung jobber også med å rekruttere medlemmer og tillitsvalgte for fremtiden. Vi ønsker at våre unge medlemmer skal få muligheten til å utvikle seg som mennesker, arbeidstakere og tillitsvalgte i Delta.

Bli med på Delta camp

Vi er opptatte av å skape fellesskap og nettverk innenfor Delta og mellom de ulike yrkesgruppene. Derfor tilbyr vi Delta Camp, som er et gratis tilbud til alle Delta Ung-medlemmer.

Ta kontakt

Hvis du er mellom 18 og 25 år, vil vi gjerne at du engasjerer deg i Delta Ung! Du er Deltas fremtid og vi vil derfor gi deg den unike muligheten til å være med å påvirke og engasjere deg i vårt arbeid. Ta kontakt med Delta Ung-utvalget eller direkte med din lokale ungrepresentant

>> Meld deg inn i Delta i  dag