Personvernombud i Delta

Dine rettigheter

Alle som er registrert i Deltas systemer har krav på innsyn i de personopplysningene som er registrert om dem selv. 

Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Delta ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.

Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål eller forespørsler knyttet til dine rettigheter i forhold til behandling av egne personopplysninger kan du ta kontakt med:

Delta direkte

Rådgivningstjeneste for Deltas medlemmer, åpen alle hverdager kl. 08-20.

Telefon: 02125
E-post: direkte@delta.no

Personvernombud

Medlemmer kan alltid henvende seg til personvernombudet med personvernrelaterte spørsmål. Deltas personvernombud er:

John Erik Hybertsen
e-post: personvern@delta.no
mob: 906 99 839 

Vennligst merk henvendelser med "personvern".

Datatilsynet

Medlemmer har videre rett til å klage til Datatilsynet på vår behandling av personopplysninger:

Datatilsynet
e-post: postkasse@datatilsynet.no
telefon: 22 39 69 00