Delta mener: Den stille kompetansekrisen

Denne sommeren og høsten har det vært fokus på kompetansenivå i tjenester til personer med utviklingshemming. Flere undersøkelser og rapporter viser at det er betydelige mangler når det gjelder å sikre tilstrekkelig kompetanse.

Det er nødvendig å sikre tilgang på tilstrekkelig kompetanse i tjenestene.  Det gjelder på alle nivåer, vernepleiere, fagarbeidere med høyere yrkesfaglig utdanning og fagarbeidere.  

Det er en stille kompetansekrise innen dette området. I flere kommuner er over 50 prosent av de som jobber i tjenester til personer med utviklingshemming uten formell kompetanse. Totalt sett så er det kun 10 prosent av de som yter tjenester til personer med utviklingshemming som er utdannet vernepleiere mens rundt 35 prosent har fagbrev som helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider eller aktivitør.

For personer med utviklingshemming er vernepleierkompetansen en kritisk kompetanse.

Det er viktig med et bredt spekter av fagområder og profesjoner i tjenestene til personer med utviklingshemming, men vernepleierkompetansen er vesentlig for at tjenestene skal være forsvarlige. Vernepleiere danner ofte grunnlag for flerfaglighet i tjenestene.

Delta mener at:

  • Antall studieplasser for bachelorutdanning i vernepleie må økes – en årlig vekst på 10 prosent er realistisk og nødvendig.
  • Etablere karrieremuligheter nært tjenestemottaker.
  • Flere fagarbeidere må gjennomføre høyere yrkesfaglig skoleutdanning
  • Flere uten formell kompetanse må gjennomføre grunnutdanning.