Resolusjon: Partene i arbeidslivet må akselerere den grønne omstillingen

Resolusjon: Partene i arbeidslivet må akselerere den grønne omstillingen
Foto: Colourbox

Klimaendringene gjør hjemmene til folk og arbeidshverdagen til arbeidstakere mer utsatt. Partene må akselerere den grønne omstillingen.

Resolusjon vedtatt av Deltas representantskap 22. november 2023.

I august 2023 traff ekstremværet Hans landet vårt. Ekstremværet ødela verdier i milliardklassen.

Endringene i klimaet har begynt å påvirke Norge. Vi må følge opp våre forpliktelser i Parisavtalen. Vi har forpliktet oss til å kutte klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030 og nå 1,5 graders målet. I Norge slipper vi ut 6,73 tonn CO2 per innbygger og har et av de høyeste utslippene i verden. Til sammenligning så har Sveits med tilsvarende BNP per innbygger et utslipp på 4,04 tonn CO2 per innbygger. Vårt naboland Sverige slipper ut 3,41 tonn CO2 per innbygger.

Vi har de beste forutsetningene til å løse et av de store samfunnsmessige problemene i vår tid, klimakrisen, igjennom vårt trepartssamarbeid. 1/3 av Norges totale klimagassutslipp kommer fra transport. Trepartssamarbeidet må sammen finne løsninger som bidrar til å redusere klimaavtrykket på hver enkel arbeidsplass.

Flere offentlige virksomheter har allerede begynt arbeidet med å gjøre hverdagen grønnere for sine ansatte og redusere klimagassutslippene fra transportsektoren.

I Trondheim har man fått til et samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen og St. Olavs hospital til å tilby billigere buss, trikk, tog, leasing, lån og kjøp av el-sykler. To gratis årlige sykkelservicer. Tilskudd til sykkelparkering. Dette er et eksempel som flere norske kommuner burde innføre.

Delta mener at:

  • Arbeidsgiver må ta et større ansvar i omstillingen til et klimavennlig samfunn.
  • Partene i arbeidslivet må komme til enighet om grønne støtteordninger for ansatte, som gjør det billigere og enklere å ta grønne valg.
  • Det offentlige må ta ansvar for et godt nok kollektivtilbud i distriktene og i sentrale strøk.