Resolusjon: Barnets beste må sikres i alle adopsjoner

Resolusjon: Barnets beste må sikres i alle adopsjoner
Foto: Colourbox

Adopsjoner skal alltid ha som prinsipp at de skal være til barnets beste. Slik er det dessverre ikke alltid.

Resolusjon vedtatt av Deltas representantskap 22. november 2023.

Det siste året har media kartlagt og avslørt ulovlige adopsjoner fra land som Sør-Korea, Ecuador, Filippinene og Madagaskar. Fortellinger om korrupsjon og bestikkelser, kidnappinger og norske myndigheter som har bidratt til å dysse ned sakene, eksemplene er dessverre mange:

- Inger-Tone ble hentet fra Sør-Korea som 13-åring, selv om adoptivforeldrene ikke var godkjente som adoptivforeldre reiste de ned til Sør-Korea og hentet den lille jenta, og selv om norske myndigheter visste om dette ble de aldri straffeforfulgt.

- David ble sendt på barnehjem som treåring, der han skulle lære å opptre vestlig, og ble senere adoptert til Norge, selv om han på det tidspunktet bodde hos sin koreanske familie. Foreldrene har aldri godkjent adopsjonen.

- Camilla ble kidnappet fra sitt eget hjem - og adoptert ulovlig til Norge. Norske myndigheter har visst om de ulovlige adopsjonene fra Ecuador siden 1989, men gjorde ikke noe, og bidro heller til å dysse ned sakene.

Listen over saker som er kommet fram i media er dessverre mye lengre, og konsekvensene for de enkelte kan være store. I kjølvannet av sakene finner en adopterte som lurer på om deres adopsjon har foregått lovlig, usikre og bekymrete adoptivforeldre for hva som har skjedd, og kan skje med deres adoptivbarn, og i barnas fødeland leter kanskje fortvilte biologiske foreldre etter sine barn.

Alvorsgraden i disse sakene blir ytterligere forsterket ved at barne- og familieminister Kjersti Toppe (SP) åpner opp for å stanse alle utenlandsadopsjoner. Det kan ikke utelukkes at adopsjoner også til Norge kan karakteriseres som menneskehandel.

I Sør-Korea har myndighetene nå iverksatt en offentlig gransking, kalt Truth and Reconciliation Commission (TRC). Sannhets- og forsoningskommisjonen. De har valgt å gå inn i alle de 366 sakene fra hele verden som de fikk inn før tidsfristen gikk ut.

Norske myndigheter har også initiert en egen uavhengig gransking av alle utenlandsadopsjoner, noe som er gledelig. Granskingsutvalget ledet av professor Camilla Bernt fra Universitetet i Bergen, skal granske om det har foregått uetiske eller ulovlige forhold ved utenlandsadopsjoner. De har en frist på to år fra oppstart før de skal levere sin rapport.

Når granskingsutvalgets arbeid er ferdig må rapporten imidlertid også følges opp på en god måte. og partene i arbeidslivet kan bidra til dette ved å sende signaler om at det er uakseptabelt å ikke sikre barnets beste ved adopsjoner.

Delta krever at:

  • Adopsjoner som fortsatt skal gjennomføres må sikres slik at man er sikre på at adopsjonen faktisk er til barnets beste - bedre og sikrere kontrollmekanismer må på plass, og disse skal bestemmes av myndighetene.
  • Når granskingsutvalgets arbeid er ferdig må det være en offentlig høring basert på rapporten.
  • Alle adopterte som har blitt urettmessig adoptert, eller der det har vært ulovligheter involvert må få en oppreisning og unnskyldning fra norske myndigheter.
  • Ulovlig adopsjon er menneskehandel som både verdens stater og den internasjonale fagbevegelsen må bekjempe aktivt.