Resolusjon: Delta må bidra til endring i en urolig og uforutsigbar verden

Verden er inne i en urolig og uforutsigbar tid. Krigen i Ukraina med et diktatorisk Russland skaper utrygghet og uforutsigbarhet i hele verden. Konsekvensene er millioner av mennesker på flukt, prisvekst og økonomiske nedgangstider.

Resolusjon vedtatt av Deltas representantskap 23. november 2022.

I tillegg utfordrer polariseringen i både amerikansk og europeisk politikk oss alle. Verdenssituasjonen fører til at avstanden mellom mennesker øker og at forskjellene blir større mellom de som har arbeid, bolig og inntekt - og de som ikke har det. Deltas medlemmer blir både som borgere og arbeidstagere preget av disse urolighetene.

Internasjonal fagbevegelse har avgjørende betydning i krisetider. Trepartssamarbeidet må brukes mer aktivt for å sikre en stabil og forutsigbar verden.  

Også i dagens situasjon vil kraften i internasjonal fagbevegelse være viktig for fredsskapende tiltak og fred og frihet for alle. Delta vil gjennom vår deltakelse i nordisk, europeisk og global fagbevegelse bidra aktivt i dette arbeidet.

Delta mener at:

  • Det er viktig at Norge slutter opp om alle tiltak som sikrer fred, demokrati og frihet.
  • Internasjonal fagbevegelse er en sterk kapasitet som må bidra i kampen for fred, demokrati og frihet over hele verden.
  • Delta må bidra aktivt på relevante samarbeidsarenaer innenfor internasjonal fagbevegelse som fremmer fred og frihet og et anstendig arbeidsliv for alle, både på nordisk, europeisk og globalt nivå.