Resolusjon: Mangfold i arbeidslivet

Leder i Delta Ung, Kristoffer Vikan presenterte forslaget til resolusjon om mangfold i arbeidslivet.
Leder i Delta Ung, Kristoffer Vikan presenterte forslaget til resolusjon om mangfold i arbeidslivet. Foto: Adrian Nielsen

Et viktig prinsipp for fagbevegelsen er ideen om likhetsprinsipp og likebehandling av ansatte. En verdi som er selvskreven for de fleste av oss, men som kanskje ikke alle i arbeidslivet opplever i like stor grad.  

Resolusjon vedtatt av Deltas representantskap 23. november 2022.

Mennesker med andre normer for kjønn og seksualitet har oftere dårlige levekår enn heterofile mennesker. Færre er i arbeid, økonomiske problemer er mer utbredt, og flere oppgir dårlige boforhold og dårlig helse.

Ifølge levekårsundersøkelsen til SSB fra 2021 så ser vi blant annet at arbeidsledigheten er dobbelt så stor blant denne gruppen mennesker. Andelen unge uføre er 1,9% blant heterofile og 7,0% blant de som bryter med kjønn og seksualitetsnormer. 8% av heterofil ungdom opplever å ha en dårlig helse sammenlignet med hele 25% av de som har andre kjønns- og seksualitetsnormer.

Forskning fra Bufdir antyder at negativ adferd og kommentarer rettet mot lesbiske, homofile, bifile og transpersoner er relativt utbredt i arbeidslivet. Holdninger har bedret seg, men fortsatt er 10 % av menn negative til å jobbe sammen med en transperson.

Hele 60% av ikke-binære transpersoner har opplevd en generell negativ holdning mot seg på sin arbeidsplass. 46% av transpersoner opplever diskriminering under jobbsøking. Dette er alvorlige problemer i arbeidslivet som gir en grobunn for hat. Et hat og diskriminering som koster liv.

Vi i Delta kan ikke være fornøyd med at dette er arbeidsforholdene til mange tusen arbeidstakere i Norge.

Delta jobber for:

  • Et arbeidsliv som er trygt og inkluderende for alle mennesker uavhengig av deres seksuelle orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
  • Å utfordre trepartssamarbeidet på mer forpliktende forebyggende arbeid rettet mot kjønns- og seksuell trakassering.
  • God skolering av Deltas tillitsvalgte i håndtering av diskrimineringssaker.
  • at YS’ arbeidslivsbarometer i å større grad inkluderer spørsmål om seksuell orientering slik den gjorde i 2010.

Kristoffer Vikan, leder i Delta Ung om resolusjonsforslaget: