Ekstraordinært representantskapsmøte 16. september 2022

Ekstraordinært representantskapsmøte 16. september 2022

Fredag 16. september kl. 12.00 er det det digitalt ekstraordinært representantskapsmøte i Delta. Delta-medlemmer kan følge representantskapsmøtet i direktesending.

Om ekstraordinært representantskap

Ekstraordinært representantskap kan i henhold til § 14.5 i Deltas vedtekter kalles inn av hovedstyret med én måneds varsel hvis styret finner det nødvendig

Det ekstraordinære representantskapsmøtet kan i henhold til vedtektene § 14.4 kun behandle de sakene som står oppført på sakslisten.

Sak om Deltas ordinære kontingent

Dette møtet kalles inn for å behandle sak om Deltas ordinære kontingent, og full saksliste og sakspapirer er tilgjengelig for alle medlemmer i Delta, lenger ned på denne siden. 

Påmelding og deltakelse 

Representantskapets og hovedstyrets medlemmer, kontrollutvalget og observatører har fått tilsendt innkalling i e-post.

Påmelding skjer via aktivitetskalenderen på delta.no, og frist for påmelding er 1.september.

Dersom du ikke kan delta på møtet, må du be vararepresentanten om å melde seg på og oppgi hvem han/hun møter for.

Saksdokumenter - krever innlogging

Saksdokumentene vises nedenfor for innloggede medlemmer, tillitsvalgte og ansatte. 

Protokoll