Nyhetene som gir deg mer i pensjon

Nyhetene som gir deg mer i pensjon
Foto: NTB scanpix

Med 2021 kom to gode nyheter for pensjonen din: Egen pensjonskonto ble lansert for alle med innskuddspensjon. I tillegg kom den nye medlemsfordelen YS Pensjon.

YS Pensjon kan gi deg lavere kostnader knyttet til forvaltningen av pensjonskontoen din. Begge disse nyhetene betyr mer i pensjon for deg.

Hva er egen pensjonskonto?

Egen pensjonskonto trådte i kraft 1. januar 2021 som et resultat av endringer i innskuddspensjonsloven. Formålet har vært å gjøre pensjon enklere. Ansatte skal få økt innflytelse over pensjonen sin, bedre oversikt og informasjon, og sist men ikke minst, lavere kostnader.

Liven Sandell YS Pensjon Nordea.jpg
Liven Sandell er pensjonsspesialist hos Nordea Liv.

- Med egen pensjonskonto får ansatte hos arbeidsgivere med en innskuddspensjonsordning samlet pensjonen sin på én konto, sier Liven Sandell, pensjonsspesialist i Nordea Liv, som er leverandør av YS Pensjon.

- Som du kanskje vet kan du ha opptjent pensjon fra tidligere arbeidsgivere med innskuddspensjon i ulike selskap. Disse pensjonsrettighetene kalles pensjonskapitalbevis. Det er disse, sammen med den innskuddspensjonsordningen du har hos nåværende arbeidsgiver, som nå samles på ett sted – i en egen pensjonskonto.

Nå kan du velge selv – det kan lønne seg

- Et viktig poeng med egen pensjonskonto er at du skal få økt valgfrihet og innflytelse over pensjonen din, forteller Liven Sandell.

- Du skal selv kunne velge hvor du vil ha din egen pensjonskonto, uavhengig av hvilket selskap arbeidsgiveren din benytter som pensjonsleverandør. Dette kan gi deg lavere kostnader og flere fordeler enn der du automatisk vil bli flyttet hvis du ikke velger selv.

YS Pensjon – din nye medlemsfordel for økt pensjon

Som medlem av et YS-forbund får du nå tilgang til en ny avtale framforhandlet av YS. Samarbeidsavtalen mellom YS Pensjon og Nordea Liv sikrer medlemmer i tilknyttede forbund, herunder Delta, spesielt gode priser på forvaltningen av din egen pensjonskonto. For deg betyr dette lavere kostander og mer i pensjon.

Hvis du nærmer deg pensjonsalder vær obs på at det kan lønne seg å bytte til YS Pensjon, før du tar ut pensjon. Dette fordi du beholder de gunstige forvaltingskostnadene i YS Pensjon, også etter at du har startet med å ta ut pensjon.  Det vanlige er at forvaltningskostnadene stiger etter at du ikke lenger er i jobb.

Ikke bare lavere kostnader

Hva sier folk er viktig for valg av pensjonsleverandør? En undersøkelse Nordea gjennomførte nylig viste at pris på forvaltningen og historisk god avkastning kommer høyt opp på listen. Det samme gjelder oversikt og tilgjengelighet. Over halvparten av de spurte ønsket seg gode digitale løsninger, og for mange har bærekraftig pensjonssparing blitt viktig. Alt dette er faktorer som YS tok med i vurderingen av pensjonsleverandør, og som du nå får glede av gjennom YS Pensjon.

Hvordan går jeg frem for å få medlemsfordelene?

Egen pensjonskonto gir deg som nevnt valgfrihet, og det betyr at du selv kan velge hvor du vil ha pensjonen din samlet. Dette heter «selvvalgt leverandør», og er noe du kan gjøre nå.

Dersom du er ansatt i en større bedrift, kan det tenkes at forvaltningskostnadene hos din arbeidsgiver er like gode eller bedre enn de svært gunstige vilkårene i YS Pensjon. Derfor bør du sjekke om du kan få bedre vilkår hos eksisterende arbeidsgiver.

Gå inn på yspensjon.no og gi din fullmakt til din at egen pensjonskonto opprettes hos Nordea Liv med alle medlemsfordelene YS Pensjon tilbyr.

Pensjonskapitalbevis

Du som ikke har innskuddspensjon hos nåværende arbeidsgiver, men som har pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold der du hadde innskuddspensjon kan samle disse i YS Pensjon.