YS Pensjon - for deg med Egen pensjonskonto (EPK)

YS Pensjon - for deg med Egen pensjonskonto (EPK)

Har du innskuddspensjon i dag gjennom ditt arbeidsforhold hos en arbeidsgiver i privat sektor eller har du hatt innskuddspensjon i ett eller flere tidligere arbeidsforhold? Da bør du lese dette!

Nye regler som gjaldt fra 1. januar 2021 innebærer at 1,5 millioner nordmenn har egen pensjonskonto (EPK). Er du en av disse?

Dette kan betydning både for deg som har innskuddspensjon i dag gjennom ditt arbeidsforhold hos en arbeidsgiver i privat sektor, og deg som har hatt innskuddspensjon i ett eller flere tidligere arbeidsforhold.

Flere forbund i YS har nå inngått avtale med Nordea Liv, og vil gjennom YS Pensjon tilby pensjonssparing for deg til en svært god pris.

Egen pensjonskonto samler pensjon fra nåværende arbeidsgiver (innskuddspensjon) og fra tidligere arbeidsgivere (pensjonskapitalbevis). Alt på ett sted – i én konto.

Flytt pensjonen din - og få mer pensjon for pengene

Visste du at du selv kan velge hvor pensjonen din skal samles? Dersom du ikke foretar deg noe, blir den samlet der arbeidsgiveren din har innskuddspensjonen i dag. Men du kan også bruke din nye medlemsfordel i Delta og flytte pensjonen din til YS Pensjon. Vi har gjennom YS framforhandlet en meget god avtale på vegne av våre medlemmer med Nordea Liv, som gir gode og konkurransedyktige pensjonsbetingelser. Avtalen kan sikre deg flere tusen kroner ekstra som pensjonist.

Hvorfor velge YS Pensjon?

  • Blant markedets laveste forvaltningskostnader – lavere kostnader betyr mer i pensjon til deg
  • Få tilgang til mobilløsningen YS Boost der du får total oversikt og kontroll over pensjonen din – ta grepene som gir deg mer i pensjon
  • Bærekraftig pensjonssparing med god avkastning – bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling
  • Ingen administrasjonskostnader – velg mellom bredt utvalg av investeringsprofiler, med rabatt på Nordea Liv Bærekraft, Nordea Liv Indeksforvaltet og Aktiva Bedrift (alle valutasikret)

Det er enkelt å flytte pensjonen

Fra 1. februar 2021 kunne du som YS-medlem velge at pensjonen din skal samles i YS Pensjon, i stedet for hos dagens arbeidsgiver. Fra 1. mai ble pensjonen til alle som hadde gitt fullmakt til det samlet hos YS Pensjon. Fra 15. september 2021 er det også mulig å overføre pensjonskapitalbevis du har fra tidligere arbeidsgivere til YS Pensjon. Hvis du ikke allerede har gjort det, og ønsker å benytte deg av tilbudet, kan du gi gi fullmakten din på yspensjon.no.

Vet du hvor pensjonen din står i dag og hva du har oppspart? Gå til norskpensjon.no og sjekk!

NB! Egen Pensjonskonto og YS Pensjon gjelder først og fremst deg som har innskuddspensjon per i dag, og omfatter ikke deg som har offentlig tjenestepensjon eller pensjonsordning fra privar sektor (hybridpensjon eller ytelsespensjon etter foretakspensjonsloven), med mindre du tidligere har hatt innskuddspensjon gjennom arbeidsforhold i privat sektor (pensjonskapitalbevis).