Jobbekspertene svarer: Du har krav på opplæring i nytt dataverktøy

Å LÆRE NYE DATAVERKTØY: Etter at «Bjørn» fikk med seg en tillitsvalgt for å snakke med arbeidsgiver, fikk han lov til å be en kollega om å lære ham det nye datasystemet bedre. Personene på bildet har ikke noe med saken å gjøre. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Å LÆRE NYE DATAVERKTØY: Etter at «Bjørn» fikk med seg en tillitsvalgt for å snakke med arbeidsgiver, fikk han lov til å be en kollega om å lære ham det nye datasystemet bedre. Personene på bildet har ikke noe med saken å gjøre. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Spørsmål: Hvor mye opplæring har jeg krav på når det kommer nytt datasystem på jobben?

Våre eksperter svarer

Rådgivere i Delta Direkte svarer på spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår og rettigheter i arbeidslivet.

«Bjørn» er ganske frustrert når han tar kontakt med Delta Direkte. Han kommer rett fra samtale med leder om at han gjør for mange feil. Leder mener han spør for mye om hvordan han skal registrere ulike arbeidsoppgaver i datasystemet de bruker på jobben.

Fikk bare en time opplæring

Han sier at de fikk dette systemet for tre måneder siden. Opplæringen han fikk var i felleskap med flere ansatte og varte bare en time. Flere kolleger hadde tidligere brukt et lignende system og behersker dette greit. Øvrige ansatte er noe yngre enn «Bjørn», og de er litt mer vant til denne type teknologi.

Føler seg «utgått på dato»

Arbeidsgiver er misfornøyd, og har sagt at dette ikke kan fortsette. «Bjørn» har sagt han trenger mer opplæring, men arbeidsgiver sier det ikke er det som er problemet. Han får en følelse av at arbeidsgiver mener han er «utgått på dato», uten at dette kommer tydelig fram.  Han lurer på hva skal han gjøre i denne situasjonen hvor han mener han trenger opplæring, og ikke får det?

Krav på tilstrekkelig opplæring

«Bjørn» får vite at arbeidsmiljøloven setter krav til at arbeidsgiver gir tilstrekkelig informasjon og opplæring, slik at han er i stand til å utføre arbeidet når det skjer endringer som berører hans arbeidssituasjon. Han bør be om et møte med arbeidsgiver og ta med seg tillitsvalgt. Da kan de gå gjennom hva dette betyr for «Bjørn», og legge fram krav om at han får mer opplæring. Han sier han har behov for å kunne sitte sammen med en kollega et par timer, slik at han samtidig har mulighet til spørsmål. Dette tror han vil hjelpe. I etterkant har vi fått vite at arbeidsgiver var noe motvillig, men gikk med på det etter påtrykk fra tillitsvalgt. For «Bjørn» fikk dette en heldig utgang, og arbeidsgiver ble også mer fornøyd.

Dette ekspertrådet ble publisert i Ta del - Magasinet for Delta nr 1 2017. I bladet har vi egne sider med ekspertråd basert på henvendelser fra medlemmene.