Medlemskommunikasjon i digitale kanaler og fagblader

Fra 2018 satser Delta på medlemskommunikasjon på web, i nyhetsbrev og andre digitale kanaler. Flere av organisasjonene i Delta utgir egne fagblader som sendes i posten til medlemmer og abonnenter.

Medlemsmagasinet Ta del ble gitt ut av Delta frem til og med 2017. 

Fagblader utgitt av Deltas yrkesorganisasjoner