Meklingen i staten i havn torsdag ettermiddag

Forhandlingsleder YS Stat, Pål N. Arnesen og Deltas forhandlingsleder YS Stat, Trond Ellefsen, er glad for at det ble en løsning og at storstreik i staten ble avverget. Meklingen kom i havn 16 timer på overtid.
Forhandlingsleder YS Stat, Pål N. Arnesen og Deltas forhandlingsleder YS Stat, Trond Ellefsen, er glad for at det ble en løsning og at storstreik i staten ble avverget. Meklingen kom i havn 16 timer på overtid. Foto: Hege Heløe

Etter å ha meklet på overtid i natt, kom partene til enighet torsdag ettermiddag. Dermed er det klart at det ikke blir streik i staten. – Vi er godt fornøyd med å komme i havn med meklingen, sier Deltas 2. nestleder og forhandler i staten, Trond Ellefsen.

Også LO Stat, Unio og Akademikerne kom til enighet med staten. Dermed blir det ingen streik i forbindelse med årets tariffoppgjør

– Våre viktigste krav har blitt imøtekommet, og resultatet har et tydelig YS-stempel, sier leder av YS Stat, Pål N. Arnesen, som gir honnør til meklerne for deres avgjørende bidrag for et vellykket resultat.

Lønnstillegg sentralt og lokalt

Staten og YS Stat er enige om en fordeling av lønnstillegg der 50 prosent gis sentralt og 50 prosent skal fordeles lokalt gjennom forhandlinger i de enkelte etater og virksomheter.
- Jeg er glad for at vi har fått et resultat der det er gitt et generelt tillegg, samtidig som det er avsatt pott til lokale forhandlinger i virksomhetene, fortsetter Ellefsen.

Med virkning fra 1. mai 2018 gis et generelt tillegg på tabellen på 5.100 kroner opp til og med lønnstrinn 47. Fra og med lønnstrinn 48 gis et tillegg på 1,25 prosent.
Det er avsatt en pott på 1,9 prosent til lokale forhandlinger etter Hovedtariffavtalen 2.5.1 per 1. juli 2018.

Det er også avtalt at innplasseringsalternativ 1 og 2 i lønnsrammene skal styrkes og arbeidstakere som er plassert her blir overført til alternativ 3.  Dette vil innebære ekstra lønnstrinn til ansatte i de laveste alternativene i alle lønnsrammer. 

Det er avtalt heving av ubekvemstilleggene i Hovedtariffavtalen kap 3 § 15, og taket på den delen av de variable tilleggene som er pensjonsgivende jfr Hovedtariffavtalen vedlegg 4 pkt III nr 2, er økt med kr. 10.000 til kr. 66.000.

Rammen for boliglån er økt til 2 millioner kroner. 

Råder til å stemme ja

– Dette er et resultat et samlet forhandlingsutvalg vil anbefale medlemmene å stemme ja til i den kommende uravstemningen, sier Ellefsen.

Følgende YS-forbund har medlemmer i staten: AVYO, Befalets Fellesorganisasjon, Delta, Skolelederforbundet, Norsk Tollerforbund, Parat, Skatteetatens landsforbund, Stafo og Kriminalomsorgens Yrkesforbund.

DSC_5419
Trond Ellefsen, forhandlingsleder for Delta i YS Stat, råder medlemmene til å stemme ja i den kommende uravstemmingen. (Foto: Hege Heløe)