Spekter-oppgjøret 2021: Enighet om kronetillegg i første runde

ENIGHET I DE INNLEDENDE SENTRALE FORHANDLINGENE MED SPEKTER:  - Nå er det er viktig for YS Spekter at kjøpekraften for våre medlemmer sikres gjennom de videre forhandlingene, sier Ruud Thorkildsen.
ENIGHET I DE INNLEDENDE SENTRALE FORHANDLINGENE MED SPEKTER: - Nå er det er viktig for YS Spekter at kjøpekraften for våre medlemmer sikres gjennom de videre forhandlingene, sier Ruud Thorkildsen.

Deltas medlemmer i Spekter-virksomheter er sikret et lønnstillegg på på 4 388 kroner i året, før forhandlingene nå fortsetter lokalt. Lønnstillegg for sykehusansatte forhandles senere.

Enigheten betyr at alle som er omfattet av forhandlingene får et lønnstillegg på 4 388 kroner i året. Arbeidstakere med en grunnlønn på 455 967 kroner og under får i tillegg et lønnstillegg på 1 950 kroner i de innledende forhandlingene.

– Nå fortsetter forhandlingene på virksomhetsnivå, før vi som sentrale parter skal sluttføre forhandlingene i løpet av våren,  sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Spekter.

– For Delta er det avgjørende viktig at våre medlemmers kjøpekraft sikres gjennom de videre forhandlingene. Vi forventer at våre medlemmer får ytterligere lønnsøkning i de lokale forhandlingene, utover det som er forhandlet fram i de innledende forhandlingene, sier Ruud Thorkildsen. 

Mange unge arbeidstakere er rammet av utfordringer i arbeidsmarkedet som følge av koronapandemien. Det er enighet om at partene i den enkelte virksomhet oppfordres til å diskutere muligheten for å ta inn ekstra lærlinger i 2021.

Helseforetak med sykehusdrift og sykehus med driftsavtale er ikke omfattet av de innledende sentrale forhandlingene. Lønnsforhandlingene for Delta-medlemmer i disse virksomhetene skjer senere i vår. 

Protokoll fra forhandlingene

Frister for videre forhandlinger

Lokale B-delsforhandlinger

Område 1 Kultur
4. juni kl. 15.00

Område 2 Norges bank
12. mai kl. 15:00

Område 6 NRK
22. april kl. 15:00

Øvrige områder unntatt områdene 10,11 og 13:
5. mai kl. 15

Område 11 Øvrige helseforetak
Avtales senere

Sentrale A2-forhandlinger

Område 10 Helseforetak med sykehusdrift og område 13 Sykehus med driftsavtale: 
10. mai

Disse virksomhetene er omfattet av innledende A-forhandlinger

De sentrale innledende forhandlingene mellom YS Spekter og Spekter gjelder lønnsoppgjøret for 14.000 YS-medlemmer i Delta, Finansforbundet, Parat, Negotia, STAFO og Yrkestrafikkforbundet. De er ansatt i blant annet Vy, VyBuss, NRK, Avinor, Norges Bank, Studentsamskipnader, Vinmonopolet, Innovasjon Norge, Trygg Trafikk, Posten, Bring, apotek, barnehager, teatre og museer og virksomheter innenfor omsorg og rehabilitering.

Merk at forhandlingene i liten grad omfatter helseforetakene og sykehus med driftsavtaler, les mer under.

Dette skjer i Spekter-forhandlingene

I alle virksomheter unntatt helseforetak og sykehus(område 10, 11 og 13)

De innledende A-forhandlingene er sentrale forhandlinger om sentrale avtalebestemmelser (del A), generelle tillegg og sentrale føringer samt frister for å gjennomføre forhandlinger i de enkelte virksomhetene.

De endelige lønnstilleggene i Spekter-virksomhetene avtales i de lokale forhandlingene ute i virksomhetene, i så kalte B-forhandlinger.

Område 10 Helseforetak, område 11 Øvrige helseforetak og område 13 Sykehus med driftsavtale

Merk at minimum lønnstillegg som blir avtalt i A-forhandlingene mellom Spekter og YS Spekter, ikke gjelder helseforetakene og sykehus med driftsavtale (områdene 10, 11 og 13). 

For disse virksomhetene blir det gjennomført egne, sentrale lønnsforhandlinger (A2) senere i vår, eventuelt etterfulgt av forhandlinger i de respektive virksomhetene (B-forhandlinger).

Følg oss i sosiale medier for siste nytt: