Ny pensjonsordning i PBL - "barnehagepensjon"

«Barnehagepensjon» i PBL omfatter alderspensjon, uførepensjon, barnepensjon og etterlattepensjon, noe som ikke er vanlig i privat sektor.

Alderspensjonen:

  • Er livsvarig fra du går av
  • Lik for kvinner og menn
  • Kan tas ut fleksibelt fra 62 år, og du kan velge å jobbe og ta ut pensjon samtidig
  • Tjenes opp i alle år du jobber
  • Kan du om du vil velge risikoprofil og investeringsvalg på (frivillig)
  • I tillegg AFP-ordning som i dag. (Vil endre seg.)

Som en overgangsordning skal arbeidsgiver betale 4 prosent og arbeidstaker 3 prosent av pensjonssparingen. Dette er en midlertidig løsning. 

Partene har som målsetning å nå en fordeling med 5 prosent innskudd fra arbeidsgiver, og 2 prosent innskudd fra ansatte, senest fra 2023.