Varsler streik i Oslo kommune

Mona Bjørnstad er forhandlingsleder for YS Kommune Oslo (YS-K Oslo). Hun er også hovedtillitsvalgt for Delta i Oslo.
Mona Bjørnstad er forhandlingsleder for YS Kommune Oslo (YS-K Oslo). Hun er også hovedtillitsvalgt for Delta i Oslo. Foto: Siv M. Bjelland

Flere etater rammes av streik hvis ikke YS Kommune Oslo og Oslo kommune blir enige hos Riksmekleren innen fristen natt til 24. mai.

Delta har i dag meldt plassfratredelse for 35 medlemmer. Varslet plassfratredelse omfatter Utdanningsetaten, Oslobygg KF, Bystyrets sekretariat, Vann- og avløpsetaten, Kulturetaten og Byrådslederens kontor. Alle medlemmene dette gjelder, blir kontaktet direkte av Delta.

I tillegg tar Skolelederforbundet ut 3 medlemmer i Utdanningsetaten til en eventuell streik, og Parat ut 18 medlemmer i Bymiljøetaten. YS Kommune Oslo har varslet plassfratredelse for i alt 56 medlemmer med virkning fra arbeidstidens begynnelse 24. mai.

- Vi går inn i meklingen med mål om å oppnå enighet, men hvis det ikke lykkes blir det streik, sier leder for Delta Oslo kommune og forhandlingsleder i YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad.

Oppgjøret i Oslo kommune gikk til mekling etter brudd i forhandlingene 30.april.

Kjøpekraften til medlemmene må økes betydelig

Delta krever økt kjøpekraft for medlemmene i Oslo kommune.

– En betydelig reallønnsvekst er avgjørende for oss i årets oppgjør. Skal Oslo kommune vinne kampen om unge arbeidstakere, må dagens ungdom se at det er attraktivt å utdanne seg for arbeid i kommunene. Lønn og arbeidsforhold betyr mye når unge skal velge yrke og yrkesliv, sa leder for Delta Oslo, Mona Bjørnstad, ved kravoverleveringen 22. april.

Alle har kjent på prisveksten og de økte rentekostnadene, nå er det på tide med reallønnsøkning.

– Det kommunale tjenestetilbudet går ikke rundt uten at alle hjula i maskineriet er med. Lønna må opp for å sikre at det skal være attraktivt å jobbe i kommunen. Derfor er dette lønnsløftet er viktig.

Kravene

YS-K Oslo har blant annet disse kravene i årets oppgjør: 

  • Reallønnsvekst for medlemmene 
  • Kompetanse og utdanning må gi lønnsmessig uttelling 
  • Heltid og heving av tillegg for ubekvem arbeidstid 

Hvis partene i Oslo kommune ikke er enige innen meklingsfristen 23. mai kl 24.00, går Delta ut i streik fra arbeidstidens begynnelse fredag 24. mai.

Forhandlingsdelegasjonen i YS Kommune Oslo: Forhandlingsleder Mona Bjørnstad (Delta), Lise Solheim (Delta), Wenche Svoor (Delta), Odin Stavheim Aasen (Delta), Espen Figenschou (Delta), Lise Solheim (Delta), Irene Memia Mejri (Delta), Mona Søbyskogen (Skolelederforbundet), Morten Dahl (Parat), Morten Onsvåg (Parat)

YS Kommune Oslo (YS-K Oslo)

  • Oslo kommune er en av landets største arbeidsplasser og er et eget tariffområde.
  • YS Kommune (YS-K Oslo) representerer Delta og YS-forbundene Delta, Skolelederforbundet og Parat som alle har medlemmer i Oslo kommune.
  • Medlemmene arbeider i hele spekteret av kommunens forvaltning og tjenesteyting.