Dette får du som er ansatt i Oslo kommune i årets lønnsoppgjør

Forhandlerne i Oslo ved protokollsignering: Fra venstre Per Egil Johansen, KAH, Elisabeth Rasmussen, YS-K, Per Steinar Aasebø, forhandlingsleder Oslo kommune, Harald Nævdal, Oslo kommune og Knut Kvamsdahl, Oslo kommune. Foto: Krsistel Margrethe Lysenstøen, HTV Delta Oslo
Forhandlerne i Oslo ved protokollsignering: Fra venstre Per Egil Johansen, KAH, Elisabeth Rasmussen, YS-K, Per Steinar Aasebø, forhandlingsleder Oslo kommune, Harald Nævdal, Oslo kommune og Knut Kvamsdahl, Oslo kommune. Foto: Krsistel Margrethe Lysenstøen, HTV Delta Oslo

Alle ansatte i Oslo kommune får 2,62 prosent eller minimum 12.000 kroner i lønnstillegg fra 1. mai.

Partene i Oslo kommune ble enige i årets lønnsforhandlinger like før kl 01.00 natt til 1. mai, rett etter at lønnsoppgjøret for øvrige kommuneansatte var i havn. Oslo kommune er eget tariffområde og omfattes ikke av lønnsforhandlingene for øvrige kommuner (KS-området).

Last ned protokollen med ny lønnstabell

Unio hadde på dette tidspunktet ennå ikke besvart tilbudet fra Oslo kommune, men aksepterte senere tilbudet med en protokolltilførsel. Akademikerne har forkastet kommunens tilbud.

- Jeg er fornøyd med et oppgjør som ivaretar både lavtlønte og utdanningsgruppene slik at alle sikres reallønnsvekst, sier forhandlingsleder for YS kommune (YS-K) i Oslo, Elisabeth Rasmussen.

- Vi er fornøyd med profilen

- Profilen på lønnstilleggene er helt i tråd med det YS-K i Oslo krevde, sier forhandlingslederen i YS-K.

- De som er plassert fra og med lønnstrinn 32 får 2,62 prosent av total årslønn i lønnstillegg med virkning fra 1. mai 2019. De som er plassert under lønnstrinn 32 får et kronetillegg på kroner 12.000, sier hun.

Lønnsoppgjøret i Oslo har en ramme på 3,2 prosent. Dette tilsvarer rammen i frontfaget, NHO-oppgjøret. Og det var også rammen i lønnsoppgjøret for øvrige kommuneansatte i KS-området.

Last ned ny lønnstabell for Oslo kommune

Pensjon gjenstår

- Partene i Oslo er enige om å samarbeide om en pensjonsløsning tilpasset den nye offentlige tjenestepensjonen. Samtalene vil starte opp i juni, sier Rasmussen.