Funksjonæravtalen: Enighet i meklingen - streik avverget

Etter mekling fem timer på overtid kom partene tidlig tirsdag morgen til enighet om funksjonæravtalen i NHO.

Bakgrunnen for at oppgjøret endte i mekling var blant annet uenighet om pensjonsordningen i Røde Kors. Da de lokale partene der fant en lokal løsning ble det også mulig for de sentrale parter å komme til enighet om en revidert avtale.

I meklingen ble partene enige om å øke matpengesatser ved overtid fra kr 86,50 til kr 90 (§7.3). 
Videre forplikter arbeidsgiver seg til å likebehandle alle grupper arbeidstakerne når det gjelder forskuttering av sykepenger (§ 12.1 Ytelser under sykdom).

- Jeg er glad for at partene sammen klarte å finne en løsning, uttaler Deltas 1. nestleder Trond Ellefsen. 

Deltas medlemmer var ikke omfattet av det varslete streikeuttaket, men de ville jo likevel kunne bli berørt av en konflikt. 

Lokale forhandlinger

I funksjonæravtalen fremforhandles de årlige lønnstilleggene mellom de lokale parter. Delta er kjent med at mange virksomheter som er omfattet av avtalen har gjennomført lokale forhandlinger for 2020. Det er nå viktig at de som har ventet på resultatet av meklingen, kommer i gang så raskt som mulig, slik at lønnstillegg for 2020 kan fremforhandles og utbetales.

Oppgjøret skulle egentlig vært ferdig i månedsskifte november/desember, men endte da i brudd. Meklingen rett over nyttår ble også utsatt på grunn av de strenge smitteverntiltakene i Oslo. 
Delta har 330 medlemmer fordelt på 55 virksomheter som er omfattet av denne avtalen. Blant annet en rekke energiselskaper.