Enighet i frontfaget: Nå er det klart for lønnsoppgjør for alle Deltas medlemmer

Nestleder Trond Ellefsen ser fram til å gå løs på de konkrete forhandlingene for alle Deltas medlemmer.
Nestleder Trond Ellefsen ser fram til å gå løs på de konkrete forhandlingene for alle Deltas medlemmer. Foto: CF Wesenberg

- Delta er fornøyd med at det ble en løsning i frontfaget. Dette viser at selv i en krevende situasjon så fungerer partssamarbeidet og den norske modellen.

Trond Ellefsen, nestleder i Delta og forhandlingsleder for Delta i NHO-området, sier han fryktet det verste da det ble brudd i forhandlingene og partene gikk til tvungen megling.

- NHO og Norsk Industri gikk inn med krav om nulloppgjør, noe som framstår som svært urimelig ettersom en del virksomheter går godt. Så til tross for at det er krevende tider, så er det rom for en liten reallønnsvekt. Det er bra.

Rammen for oppgjøret i frontfaget ble 1,7 prosent. 
Anslått prisvekst fra Teknisk Beregningsutvalg (TBU) er på 1,4 prosent.

Delta mener at frontfaget, basert på lønnsutviklingen for både industriarbeidere og funksjonærer, skal være retningsgivende for lønnsveksten i landet som helhet.

- Det er likevel ingen fasit, sier Ellefsen.

Skjerpet og godt foberedt

Sammen med forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen ser han nå fram til å starte konkrete forhandlinger for alle Deltas medlemmer.

- Oppgjørene for våre medlemmer i NHO vil bli avtalt etter hvert nå som frontfaget er ferdig, sier Ellefsen.

For store områder som KS, Spekter, Staten og flere andre, så følges den fastsatte tidsplanen

Først ut er innledende sentrale forhandlinger i Spekter (25/8) Deretter går det slag i slag. 

- Det blir helt sikkert tøft, men vi er skjerpet og godt forberedt for å kunne ivareta Deltas viktigste krav og våre medlemmers forventninger til oss, sier Ellefsen.

LES OGSÅ: Oversikt over alt som skjer i høstens lønnsoppgjør

lizzie_trond_klare
Deltas politiske toppledelse, Lizzie Ruud Thorkildsen og Trond Ellefsen, er klare for å brette opp ermene for Deltas medlemmer. Foto: Nadia Fransen

Deltas nestleder minner også om at årets oppgjør handler om mye mer enn kroner og øre.

-Delta og YS har løftet kompetanse som et viktig element. Det er svært viktig for å sikre at næringslivet, offentlig tjenesteyting og nasjonen Norge har riktig kompetanse nå og i framtiden, og at dagens ansatte blir i stand til å utføre jobben sin i takt med utviklingen. Da kreves det kontinuerlig påfyll av ny kunnskap og nye metoder å jobbe på. Dette har vi løftet som et felles ansvar som alle parter må bidra til.

- Våre medlemmer står i første linje

Trond Ellefsen understreker at det under koronapandemien de siste månedene til fulle er bevist hvor viktige Deltas medlemmer er for at samfunnet skal fungere i en svært krevende situasjon. Den innsatsen må anerkjennes og verdsettes.

- Vi må makte å beholde og rekruttere ansatte i viktige yrker i offentlig sektor og å fortsette å utvikle god kvalitet i velferdssamfunnet. Der står våre medlemmer i første linje, sier Deltas nestleder. 

LES OGSÅ: Delta krever at førstelinja må få gratis munnbind

Deltas medlemmer i NHO-området

I år er partene enige om at det skal forhandles forbundsvist. Det vil si at hvert forbund i privat sektor i YS forhandler hver for seg. Ikke siden 2016 har det vært forbudsvise lønnsoppgjør i NHO-området.

Lønnsoppgjørene for medlemmene på våre områder i Delta vil bli avtalt med NHO etter hvert nå som frontfaget er ferdig. Delta er part i avtaler i tre tariffområder i NHO:

1. Ambulansearbeidere på ambulansestasjoner organisert i NHO gjennom Ambulanseforbundet i Delta

2. Utrykningsfartøyenes Forening (UFF)
Ansatte på Redningsselskapets skøyter og ambulansebåter.

3. Flyplassansatte ved Haugesund og Stord lufthavn organisert gjennom Delta Luftfart

I tillegg har Delta medlemmer som er omfattet av Funksjonæravtalen (avtale nr. 208) og medlemmer som er omfattet av Avtale for barnevern og rehabilitering (avtale nr. 536).