Lønnsoppgjøret 2020: Resultatet i de sentrale forhandlingene for ansatte ved lufthavnene i Haugesund og på Stord er klart

Delta og NHO Luftfart ble 3. november enige om ny overenskomst for AFIS, brann- og redningstjeneste ved lufthavner for perioden 2020-2022. Nå går oppgjøret videre til de lokale parter som forhandler om lønnstillegg og eventuelle endringer i lokale overenskomster.

Overenskomst 533, som det ble oppnådd enighet om, gjelder ansatte ved de to private flyplassene i Haugesund og på Stord. Overenskomsten er en rammeavtale hvor lønn og arbeidsvilkår stort sett er lokalt framforhandlet.

Deltas medlemmer jobber stort sett med brann og redning, generell flyplassdrift og såkalt AFIS-tjenester (lokal flyinformasjonstjeneste).

Alle medlemmer som er omfattet av overenskomst 533 har mottat et nyhetsbrev med flere detaljer om oppgjøret.