Enighet mellom YS og Virke i årets lønnsoppgjør

Trond Ellefsen er forhandlingsleder for Delta i Virke.
Trond Ellefsen er forhandlingsleder for Delta i Virke. Foto: Nadia Frantsen

- Vi aksepterer en ramme på 2,7 prosent, som er det samme som partene ble enige om i frontfaget, sier Trond Ellefsen, forhandlingsleder for Delta.

YS og Virke kom onsdag kveld frem til enighet i årets mellomoppgjør.

Delta har medlemmer innenfor to tariffavtaler som er omfattet av oppgjøret:

Forhandlingsresultat

Det gis et generelt tillegg på 2,25 kroner per time. Deltamedlemmer som er omfattet av kinooverenskomsten (gjennomsnittslønn under 90 prosent av industrien) får ytterligere 1 krone i lavlønnstillegg. Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er kr 506 630 per år. Nitti prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er kr 455 967 per år.

Begge tilleggene gis med virkning fra 1. april i år.

Det skal gjennomføres lokale forhandlinger og avtales lokale lønnstillegg på den enkelte bedrift for begge de to overenskomstene der Delta har partsforhold.

- Koronapandemien har ført til lavere aktivitetsnivå i økonomien og høy ledighet. Samtidig har de kraftige økonomiske tiltakspakkene det siste året bidratt til å begrense ringvirkningene. Vi venter god vekst i norsk økonomi når vaksineringen blir utbredt og smitteverntiltakene lempes på. På denne bakgrunnen aksepterer vi et resultat i Virkeområdet som er i tråd med frontfaget, sier Ellefsen.

For Deltas del vil medlemmer på kinooverenskomsten bli omfattet av lavtlønnstilegget.

Forhandlingsresultatet omfatter i alt nær 6 700 medlemmer fra følgende YS-forbund: Delta, Parat, Negotia, Finansforbundet og Yrkestrafikkforbundet.

HUK-området (Helse, utdanning og kultur) er ikke omfattet av forhandlingene. Lønnsoppgjøret for Delta-medlemmer innenfor HUK-området gjennomføres 21. - 22. juni.

Følg oss i sosiale medier for siste nytt: