Lønnsoppgjøret i KS: Delta krever at kjøpekraften sikres

Klare for kravoverlevering. Som leder i YS Kommune møtte Lizzie Ruud Thorkildsen  (bak til høyre) forhandlingsleder i KS Tor Arne Gangsø (foran) onsdag. Her sammen med Tonje Leborg (Akademikerne), Odd Haldgeir Larsen (LO Kommune) og Steffen Handal (UNIO).
Klare for kravoverlevering. Som leder i YS Kommune møtte Lizzie Ruud Thorkildsen (bak til høyre) forhandlingsleder i KS Tor Arne Gangsø (foran) onsdag. Her sammen med Tonje Leborg (Akademikerne), Odd Haldgeir Larsen (LO Kommune) og Steffen Handal (UNIO). Foto: Gunhild Lervåg

- Våre medlemsgrupper er helt avgjørende for at velferds-Norge skal fungere. I år må det vises også i lønnsoppgjøret.

Onsdag 21. april startet lønnsoppgjøret for kommuneansatte. Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen setter tydelige krav under årets lønnsoppgjør i kommunene (KS).

  • Kjøpekraften må sikres.
  • Etterslepet fra industrien i 2020 må hentes inn igjen.
  • Kompetanse skal lønne seg: Delta krever løft for fagarbeidergruppene og de med 3-årig høyskoleutdanning.

- Våre dyktige fagarbeider- og høyskolegrupper er ryggraden i kommunale tjenester. Uten dem stopper Norge. Nå er det på tide at våre medlemmer får betalt for sin kompetanse.

LES OGSÅ: Alle ansatte i kommunene er like viktige

I frontlinjen

Selv om koronapandemien har ført til lavere aktivitetsnivå i økonomien og høy ledighet, har de kraftige økonomiske tiltakspakkene også bidratt til å begrense ringvirkningene.

- Vi venter god vekst i norsk økonomi når vaksineringen blir utbredt og smitteverntiltakene lempes på. Samtidig er det mange av våre medlemmer i kommunal sektor som har stått ekstra hardt på og måttet fronte tunge tiltak under pandemien. Derfor krever vi at medlemmenes kjøpekraft må sikres, poengterer Thorkildsen.

I tillegg til å være leder i Delta er også Thorkildsen leder i YS Kommune og leder dermed forhandlingene på vegne av YS-forbundene Delta, Skolelederforbundet, Parat, STAFO og Yrkestrafikkforbundet.

SE DELTA-INNSLAG I DAGSREVYEN: Nå er det vår tur!
(under hovedbildet på siden klikker du på innslag nr 7)

Må rette opp etterslep

Hun går inn i forhandlingene med fjorårets oppgjør friskt i minne. 

- Da forholdt vi oss lojalt til frontfagsrammen på 1,7prosent. Industrien gjorde det ikke. De tok ut 2,2 prosent. Det har mange av våre medlemmer reagert på. Reaksjonene er forståelige, rettmessige og rimelige. Det er uakseptabelt at de som setter rammen i et år med pandemi og krise, ikke selv følger resultatet, men forventer at alle andre skal gjøre det. Det etterslepet må vi rette opp i nå, sier Thorkildsen.

Lønnsvekst viktig for å rekruttere og beholde

I år ble frontfaget enige om en ramme på 2,7 prosent etter mekling.

- Vi forholder oss til det som et utgangspunkt, men understreker det vi alltid har sagt. Resultatet i frontfaget legger noen føringer. Det er derimot ingen fasit.

Thorkildsen sier også at årets mellomoppgjør må brukes til å sikre at lønnen i offentlig sektor bidrar til å rekruttere og beholde kvalifiserte fagpersoner.

Delta vil særlig prioritere fagarbeidere, fagarbeidere med tilleggsutdanning og de med 3-årig høyskoleutdanning ved årets oppgjør.

- Vi skal ivareta våre medlemmer for å utvikle gode offentlige velferdstjenester med høy kvalitet. Det trenger vi nå og det trenger vi i fremtiden. Derfor er det viktig at medlemmene til Delta får sin rettmessige del av verdiskapingen, sier Ruud Thorkildsen.

Frist 30. april

Partene i oppgjøret i kommunene har frist fram til 30. april klokken 24.00 for å komme fram til et resultat.

Som medlem i Delta vi du få informasjon så fort det foreligger et resultat.

Følg Delta i sosiale medier, da får du alltid de siste nyhetene først:
Klikk her for Facebookklikk her for Instagram

Dette er YS Kommune

YS Kommune består av YS-forbundene Delta, Skolelederforbundet, Parat, Yrkestrafikkforbundet og STAFO.

Medlemmene arbeider i hele spekteret av kommunal og fylkeskommunal forvaltning og tjenesteyting. Størsteparten av medlemmene arbeider med tjenesteyting i direkte møte med brukere og innbyggere, men en god del arbeider med tilrettelegging, ledelse og administrasjon av de tjenestene kommuner og fylkeskommuner tilbyr.

Mange av medlemmene har stått i førstelinja i kampen mot pandemien, både når det gjelder sykdomsbekjempelse og smittevern.

YS Kommunes kravdokument