Lønnsoppgjøret i kommunene: Delta krever heltid, kompetanse og reallønnsvekst

– Deltas medlemmer trenger hele og faste stillinger, kontinuerlig kompetanseutvikling og å få skikkelig betalt for det de gjør, sier Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen.
– Deltas medlemmer trenger hele og faste stillinger, kontinuerlig kompetanseutvikling og å få skikkelig betalt for det de gjør, sier Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen. Foto: Nadia Frantsen

- Korona-pandemien har vist hvor viktige våre medlemsgrupper er for at kommune-Norge skal fungere. Det må vises igjen i årets oppgjør, sier Deltas forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen.

– Deltas medlemmer trenger hele og faste stillinger, kontinuerlig kompetanseutvikling og å få skikkelig betalt for det de gjør, understreker hun.  

Torsdag starter lønnsoppgjøret for 442.000 kommuneansatte, og Delta-lederen tar med seg kravet om mer heltid inn i forhandlingene.

I tillegg har Delta i KS-oppgjøret med seg krav om:

  • økt reallønn for Deltas medlemmer
  • kompetanse og utdanning skal lønne seg
  • arbeidsgiver må legge til rette for kompetanseutvikling
  • mer systematisk arbeid med kompetansetiltak på arbeidsplassene

Krafttak for kompetanse

Arbeidet med kompetanse er hos mange arbeidsgivere tilfeldig og lite tilrettelagt, viser en kartlegging Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet nettopp har utført på oppdrag fra Delta.

– Det er bred enighet om at arbeidslivet krever arbeidstakere som hele tiden får påfyll av kompetanse. Da nytter det ikke bare å si det i taler og erklæringer, men arbeidsgiverne må, i samarbeid med tillitsvalgte, bygge og utvikle kompetanse på arbeidsplassen. AFIkartleggingen viser at mange arbeidsgivere er for passive. Derfor krever vi nå et krafttak for kompetanse, sier Delta-lederen.

Delta mener at læringskulturen ute i virksomhetene må styrkes. Det må legges til rette for kompetanseutvikling, samtidig som økt kompetanse belønnes og verdsettes. Mye av kompetanseutviklingen bør skje med arbeidsplassen som læringsarena. Dette vil kunne gjøre læring i større grad tas i bruk og bidra til økt motivasjon.

Styrket rett til heltid

To av tre ansatte innen helse- og omsorgstjenester jobber i deltidsstillinger. Barnehage- og undervisningssektorene har en deltidsandel på ca. 40 prosent.

– Unge som skal velge seg et yrke, vil ha en lønn å leve av. Et liv i deltid er ikke attraktivt, sier Ruud Thorkildsen.

Unge helsefagarbeidere rapporterer at de sliter med at stillingene lyses ut i deltid. I fjor var bare 17 prosent av alle stillinger utlyst for helsefagarbeidere heltidsstillinger. Men problemet gjelder ikke bare helsefagarbeidere. Også mange andre yrker er preget av deltid.

Derfor følger Delta i høstens forhandlinger opp kravet om flere heltidsstillinger. Det er et viktig virkemiddel både for kvalitet, kontinuitet og likestilling. Delta-lederen mener at også erfaringene fra koronapandemien viser at heltid bør være normen.

‑ Mer heltid ville ha sikret enklere og mer effektiv håndtering av både forebygging, smittevern og oppfølging og kontroll, sier Ruud Thorkildsen.

Frist 15. september

Hun er også leder for YS kommune og leder forhandlingene på vegne av Delta og de fire andre YS- forbundene Skolelederforbundet, Parat, STAFO og Yrkestrafikkforbundet. Motparten er KS, som er arbeidsgiverorganisasjon for kommunesektoren.

Lønnsoppgjøret for kommuneansatte har frist 15. september. Oslo kommune er eget tariffområde og har egne forhandlinger.