Lønnsoppgjøret: Brudd i kommunene – fare for streik fra 27. mai

Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen, 1. nestleder Trond Ellefsen og forhandlingssjef Merete Norheim Morken konstaterer at kommuneoppgjøret nå går til mekling.
Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen, 1. nestleder Trond Ellefsen og forhandlingssjef Merete Norheim Morken konstaterer at kommuneoppgjøret nå går til mekling. Foto: Malin Lindstrøm

- Vi kan ikke akseptere et tilbud som gjør at våre medlemmer vil tape kjøpekraft!

Leder i Delta, og leder i YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen, er klar for å  kjempe videre for sine medlemmer hos Riksmekleren, etter at det ble brudd i lønnsoppgjøret i kommunene.  
Det er fare for streik i kommunal sektor fra 27. mai om man ikke finner en løsning hos Riksmekleren. Partene står langt fra hverandre.  

Må hente inn det tapte 

- Våre krav er på ingen måte urealistiske, sier Thorkildsen.  

  • Kjøpekraften må sikres. 

  • Etterslepet fra industrien i 2020 må hentes inn igjen. 

  • Kompetanse skal lønne seg: Delta krever løft for fagarbeidergruppene og de med 3-årig høyskoleutdanning. 

I 2020 forholdt Delta seg lojalt til frontfagsrammen på 1,7 prosent, mens industrien selv tok ut 2,2 prosent.   

Deltas medlemmer i kommunene fikk dermed mindre ut av lønnsoppgjøret i fjor enn frontfaget som satte ramma for oppgjøret.  

- Vi havnet bak i fjor, og dette må kompenseres i år, sier Thorkildsen. 

LES OGSÅ: - På tide at våre medlemmer får betalt for sin kompetanse 

Tusenvis har kjempet i første linje 

Forbundslederen er også opptatt av å synliggjøre at Deltas medlemmer er ryggraden i kommunale tjenester.

- Renholdere, helsefagarbeidere, ansatte i barnehager og skoler, vernepleiere, saksbehandlere, kjøkkenpersonell, aktivitører, ansatte i brann- og redning, teknisk personell og mange, mange andre yrkesgrupper har stått helt i frontlinjen under pandemien. Mange har lagt sin egen frykt til side for å sørge for at kommunale tjenester fungerer så normalt som mulig selv om landet står i en krise. Dette står det enormt respekt av og må gi uttelling.  

LES OGSÅ: Uten oss stopper kommunal sektor 

Frykter for framtiden uten nødvendig lønnsløft 

Mange av Deltas fagarbeidere og høgskolemedlemmer har et lønnsnivå som ligger under mannsdominerte grupper i industrien og i andre sektorer som blant annet finans.  

Tall fra TBU (teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene) og TBSK (teknisk beregnings- og statistikkutvalg for kommunesektoren) viser dessuten at fagarbeider i kommunal sektor ligger lavere enn industriarbeiderlønn. Og avstanden øker. I 2010 tjente en fagarbeider gjennomsnittlig 373.000, mens gjennomsnittlig industriarbeiderlønnen lå på 378.000.  Tilsvarende tall i 2020 viste at fagarbeideren tjente 475.000, mens industriarbeiderlønnen lå på 506.000. 

- Lønn er svært viktig for å sikre rekruttering til disse viktige yrkesgruppene og samfunnsoppgavene i årene som kommer. Uten Deltas yrkesgrupper stopper Norge, derfor er det ekstra viktig at dette lønnsoppgjøret gir et løft. De som står i yrkene, og som vurderer å ta utdanning innenfor kommunal sektor, må se at det finnes en framtid der. Kompetanse skal lønne seg, sier Lizzie Ruud Thorkildsen. 

Forbereder mekling 

Delta vil nå begynne å forberede meklingen som skal skje 25. og 26. mai. I tråd med avtalene i arbeidslivet, vil vi også varsle et eventuelt streikeuttak før meklingen starter. Vi går som alltid inn i en mekling med mål om å finne en løsning, men må likevel forberede oss på at det kan bli streik.  

Tillitsvalgte og medlemmer som blir berørt av et varslet streikeuttak vil få beskjed i god tid.