Dette betyr kommuneoppgjøret 2018 for deg

Erik Kollerud, leder av YS Kommune og forbundsleder i Delta, signerer protokollen hos KS sammen med leder av Unio kommune Steffen Handal (nr. 2 f.v.), forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø, leder av LO kommune Mette Nord og leder av Akademikerne kommune Jan Olav Birkenhagen.
Erik Kollerud, leder av YS Kommune og forbundsleder i Delta, signerer protokollen hos KS sammen med leder av Unio kommune Steffen Handal (nr. 2 f.v.), forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø, leder av LO kommune Mette Nord og leder av Akademikerne kommune Jan Olav Birkenhagen. Foto: Gunhild Lervåg

Her er noen av de vesentlige punktene i årets lønnsoppgjør for deg som er kommunalt ansatt eller jobber i fylkeskommunen, unntatt Oslo.

Partene ble enige i årets lønnsoppgjør for kommune-Norge like før fristen gikk ut natt til 1. mai. Oslo kommune har egne forhandlinger,og Delta-medlemmer der omfattes ikke av disse resultatene.

Dette er noen av de viktigste punktene i den nye avtalen for Delta-medlemmer landet rundt:

Lønnstillegg

  • Alle ansatte som er omfattet av kapittel 4, får et sentralt lønnstillegg på minimum 5.000 kroner med virkning fra 1. mai 2018.
  • Fagarbeidere med full ansiennitet får 8.000 kroner.
  • Fagarbeidere med full ansiennitet og tilleggsutdanning får 8.500 kroner.
  • De som har treårig høyskoleutdanning og full ansiennitet, får 8.800 kroner.

> Se tabell for hvor mye din stilling og ditt ansiennitetsnivå får i økt lønn (pdf)

Tabell sentrale lønnstillegg

Garantilønn fra 1.5. 2018

Last ned lønnstabellen og se din garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet, gjelder fra 1.5.2018 (pdf).

Tillegg for ubekvem arbeidstid

For å gjøre det attraktivt å jobbe mer i helg enn tidligere, økes tilleggene som er beskrevet nedenfor, fra 01.01.2019.

Lørdags- og søndagstillegg: Øker med tre kroner til 53 kroner timen for arbeid fra kl. 00:00 lørdag til søndag kl. 24:00 til og med 289 timer.

Fra 290 til 349 timer økes tillegget til minst 100 kroner per arbeidet time.

For mer enn 350 timer øker tillegget til minst 150 kroner per time.

De som har bedre ordninger lokalt, beholder dem.

Tilleggene gjelder for dem som ikke er omfattet av sentrale særavtaler om arbeidstid.

> Mer om de nye lørdags- og søndagstillegg i kommunal sektor fra 2019. Her får du vite mer om den nye modellen for tillegg og bakgrunnen for ordningen.

Kveldstillegg: For deg som jobber skift eller i skiftende turnus, øker tillegget for arbeid mellom kl. 17:00 og 06:00 fra 45 kroner eller 54 kroner til 56 kroner per time. For de som allerede har 56 kroner i timen i tillegg, økes ikke tillegget.

For deg som ikke går i fast turnus, øker kveldstillegget fra 26 kroner til 28 kroner per arbeidet time mellom kl. 17:00 og 06:00.

Kompetanse, etter- og videreutdanning

Det skal hvert år gjennomføres drøftingsmøter mellom ledelsen og tillitsvalgte. De skal diskutere rekrutteringsbehov og framtidig kompetansebehov og behov for kompetanseutvikling for de ulike stillingsgruppene i kommunen, fylkeskommunen og bedriften.

Ansatte i Oslo kommune er ikke omfattet av dette oppgjøret. 

Uravstemning

Ni av ti Delta-medlemmer sa i uravstemning ja til KS-oppgjøret.

> Les Deltas tariffnotat for flere detaljer (pdf)

Har du spørsmål?

Delta Direkte er et tilbud til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Delta. Våre rådgivere er klare til å hjelpe deg mandag til fredag kl. 08–20.