Delta krever solid lønnsløft i kommunene

– Vi krever et skikkelig lønnsløft i for våre grupper årets lønnsoppgjør. De siste årene har prisene økt mer enn lønnen. Det merker vi alle på lommeboka, sier Delta-leder Trond Ellefsen som også leder forhandlingene for YS Kommune.
– Vi krever et skikkelig lønnsløft i for våre grupper årets lønnsoppgjør. De siste årene har prisene økt mer enn lønnen. Det merker vi alle på lommeboka, sier Delta-leder Trond Ellefsen som også leder forhandlingene for YS Kommune.

– Lønnen må opp for at det skal være attraktivt å jobbe i kommunen. Nå er det på tide med solide lønnstillegg.

Dette er den klare beskjeden fra Deltas forbundsleder, Trond Ellefsen, når han mandag leverer kravet for lønnsoppgjøret 2024 fra YS kommune til arbeidsgiverorganisasjonen KS. Mandag starter lønnsoppgjøret for 450.000 kommuneansatte.

– Vi krever et skikkelig lønnsløft i for våre grupper årets lønnsoppgjør. De siste årene har prisene økt mer enn lønnen. Det merker vi alle på lommeboka. I tillegg kommer de økte rentekostnadene. Det gjør at vi i årets oppgjør trenger reallønnsvekst, sier Ellefsen som også er  forhandlingsleder for YS Kommune.

YS kommune krever blant annet:

  • Reallønnsvekst for medlemmene
  • Kompetanse og utdanning må gi lønnsmessig uttelling
  • Reelle muligheter for kompetanseutvikling
  • Heltidskultur og heving av tillegg for ubekvem arbeidstid
  • God oppgavedeling

Teksten fortsetter under videoen med Trond Ellefsen

Beholde og rekruttere

Kommuner landet rundt melder om store problemer med å rekruttere ansatte.

– Vi trenger å betale langt bedre for kompetansen hvis vi fortsatt skal ha dyktige ansatte i kommunal sektor. Lønnen må opp slik at kvalifiserte søker seg dit, sier Ellefsen som leder forhandlingene for YS Kommune.

Særlig trenger de viktige fagarbeidergruppene og de med treårig høgskoleutdannelse lønnsløft i år.

– Skal kommunesektoren vinne kampen om unge arbeidstakere, må dagens ungdom se at det er attraktivt å utdanne seg for arbeid i kommunene. Lønn og arbeidsforhold er vesentlige faktorer når unge skal velge yrke og yrkesliv.

Rammen for frontfaget endte på 5,2 prosent. Det er et godt utgangspunkt for å sikre reallønnsvekst for våre medlemmer i kommunal sektor, men er ikke en fasit for oppgjøret, sier Ellefsen.  

Ubekvemstillegg

Mange av yrkesgruppene i Delta er på jobb hele døgnet. Det er en ekstra belastning å jobbe når andre har fri, og det er godt dokumentert at turnusarbeid også er en ekstra helsemessig utfordring. YS Kommune vil derfor kreve heving av ubekvemstillegg. Størrelsen på ubekvemtilleggene er viktig for å stimulere til mer heltid.

 – Alle ansatte i kommunene er like viktige

– Det er avgjørende at våre viktige grupper blir prioritert.  Alle ansatte i kommunene er viktige for å sikre gode velferdstjenester.

Frist 30. april

Partene i oppgjøret i kommunene har frist fram til 30. april klokken 24.00 med å komme fram til et resultat.

Forhandlingslederne.jpeg
Forhandlingene er i gang. Unio, Akademikerne, YS Kommune, LO og KS står side om side.
Solheim, Deildok og Ellefsen.jpeg
Deltaas nestleder Marit Solheim, sektoransvarlig for YS Kommune Monica Deildok og Delta-leder Trond Ellefsen ved forhandlingsstart.

 

Dette er YS Kommune

YS Kommune består av YS-forbundene Delta, Skolelederforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet. Delta er det største forbundet i YS Kommune.

Medlemmene arbeider i hele spekteret av kommunal og fylkeskommunal forvaltning og tjenesteyting. Størsteparten av medlemmene arbeider med tjenesteyting i direkte møte med brukere og innbyggere, men en god del arbeider med tilrettelegging, ledelse og administrasjon av de tjenestene kommuner og fylkeskommuner tilbyr.