Resultatet av lønnsoppgjøret for KS Bedrift – konkurranseutsatte bedrifter - 2018

Lønnsforhandlingene 2018 mellom YS og KS Bedrift om konkurranseutsatte bedrifter kom i mål 9. mai. Monica Deildok fra Delta har ledet forhandlingene, og har hatt med seg Petter Sommervold fra Yrkestrafikkforbundet (YTF) og Dag Bjørnar Johnsrud fra YS i forhandlingsdelegasjonen.
Lønnsforhandlingene 2018 mellom YS og KS Bedrift om konkurranseutsatte bedrifter kom i mål 9. mai. Monica Deildok fra Delta har ledet forhandlingene, og har hatt med seg Petter Sommervold fra Yrkestrafikkforbundet (YTF) og Dag Bjørnar Johnsrud fra YS i forhandlingsdelegasjonen. Foto: Gunhild Lervåg

Hovedoppgjøret på Bedriftsavtalen i KS Bedrift kom i mål 9. mai. Delta har fått gjennomslag for kravet om innføring av lønnsnivå for fagarbeider med fagskoleutdanning også i denne avtalen.

Fagarbeider med fagskoleutdanning innføres som nytt nivå i Bedriftsavtalens garantilønnssystem. Det nye nivået ligger 20.000 over nivået for fagarbeidere. Det blir opp til de lokale parter å overføre aktuelle stillingsinnehavere i to nye stillingskoder for fagarbeider med fagskoleutdanning (Fagarbeider med fagskoleutdanning og Fagarbeider med fagskoleutdanning m særaldersgrense).

9.800 i lønnstillegg

Det gis generelt tillegg på 9.800 kroner, og tilsvarende økning på garantilønnsnivåene med virkning 1.5 2018.

Endrede ulempetillegg

Lørdags- og søndagstillegg økes til kr 55,- 

Kvelds- og nattillegg

  •   For de som jobber skift eller turnus, endres tilleggene til minst kr 59,-
  •   For de som ikke jobber skifte eller turnus, endres kvelds- og nattillegget til minst kr 27,-

Endringene har virkning fra 1.5. 2018

Partsarbeid i perioden

Det er også avtalt partsarbeid på pensjon og på omfangsbestemmelsen i avtalen.

Mulighet for fiktiv tjenesteansiennitet 

Ny bestemmelse i Kapittel 3 åpner opp for å gi ekstra ansiennitet ved tilsetting når det er særlig vanskelig å rekruttere.