Mellomoppgjøret for ansatte i Kirken er i havn

Deltas andre nestleder, Marit Solheim og spesialrådgiver Irmelin Stødle forhandler med Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) på vegne av Deltas medlemmer.
Deltas andre nestleder, Marit Solheim og spesialrådgiver Irmelin Stødle forhandler med Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) på vegne av Deltas medlemmer. Foto: Siv M. Bjelland

- Vi er fornøyd med å ha oppnådd et resultat på linje med oppgjørene i sammenlignbare områder, sier andre nestleder i Delta, Marit Solheim.

Det ble enighet i forhandlingene i mellomoppgjøret mellom Delta og Kirkelig Arbeidsgiverorganisasjon (KA) sent mandag kveld 30. august.

- Sikring av kjøpekraften var et hovedkrav for Delta. For oss var det viktig å oppnå lønnstillegg for våre medlemmer tilsvarende det som var gitt i KS, og at avsetning til lokal lønnspott ble utsatt til lønnsoppgjøret i 2022, sier Marit Solheim.

Økonomi

  • Alle ansatte er sikret et lønnstillegg i år på minst kr 10.000.
  • Rammen for oppgjøret 2,82 prosent. Det tilsvarer det vi oppnådde i sammenlignbare tariffområder.
  • Alle medlemmer i kapittel 4 pkt. 4.6 ansatt i fellesråd/menighetsråd er sikret et sentralt tillegg med virkning fra 01.05.2021, i tråd med tabellen under
Lønnsgruppe 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
1 10.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 12.900
2 11.500 12.600 12.600 12.600 12.600 12.700 14.600
2b 11.800 12.600 12.600 12.600 12.600 12.700 15.700
3 12.100 12.800 13.000 13.200 13.400 13.800 16.700
4 12.500 13.300 13.700 14.000 14.200 15.500 17.500
4b x x x x x x x
5 16.400 16.400 16.400 16.400 16.400 18.700 21.000

Garantilønn og ansiennitetstillegg justeres i henhold til dette

Øvrige økonomiske elementer:

  • Stillinger uten fastsatt garantilønn i kap. 4, pkt. 4,6 får et lønnstillegg på 3,1 prosent av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.21, med virkning fra 1.5.2021.
  • Ansatte innplassert i lønnsgruppe 1, som har fullført Gravplasskolen, gis et tillegg på kr 15.000.
  • Vi fikk også gjennomslag for innføring av en garantilønnssats for lønnsgruppe 4 B, per 1.1.2022. Dette er et arbeid som partene har jobbet med over flere år.  Lønnsgruppe 4b får en garantilønn tilsvarende lønnsgruppe 4, + kr 25.000 på alle ansiennitetsgrupper.
  • Minimumsavlønning for hovedtillitsvalgte/områdetillitsvalgte/fellestillitsvalgte heves til kr 460.000.

-->> Last ned forhandlingsresultatet

-->> Last ned protokoll

-->> Last ned ny årslønnstabell

Mellomoppgjøret for kirken (KA) 2021

  • Lønnsoppgjøret for ansatte i kirkelige virksomheter (KA) fant sted mandag 30.08.2021 i Kirkens Hus i Oslo.
  • Forhandlingene foregår mellom blant annet YS-forbundene Delta og Parat, Fagforbundet i LO og Presteforeningen på den ene siden og Kirkelig Arbeidsgiverorganisasjon (KA) på den andre siden.
  • Det var satt av én dag til forhandlingene i årets mellomoppgjør i KA.

Har du spørsmål?

Delta Direkte er et tilbud til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Delta. Våre rådgivere er klare til å hjelpe deg mandag til fredag kl. 08–20.